<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 27.10.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 27.10.2021 / Vesihuoltoliikelaitoksen viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 27.10.2021 / Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta]]><![CDATA[Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 27.10.2021 / Vesihuoltojohtajan katsaus]]><![CDATA[Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 27.10.2021 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 21.10.2021 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 21.10.2021 / Tammelan 4H-yhdistyksen yhteistyöehdotus]]><![CDATA[Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 21.10.2021 / Urheilukehitys ry:n ehdotus keinonurmikentän hallinnan siirrosta Forssan kaupungille ja käyttömaksun nostamisesta 25 000 euroon vuodessa.]]><![CDATA[Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 21.10.2021 / Forssan seudun puheenjohtajafoorumin eri urheilulajien harjoitteluolosuhteiden yhdenvertaistamista koskeva 100 000 euron avustus]]><![CDATA[Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 21.10.2021 / Forssa Seudun Palvelukammari ry:n anomus toiminnan tukemisesta]]><![CDATA[Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 21.10.2021 / Forssan Jalkapalloklubi ry:n anomus toiminnan tukemisesta]]><![CDATA[Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 21.10.2021 / Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan talousarvio 2022 ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma]]><![CDATA[Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 21.10.2021 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Yhdyskuntalautakunnan talouden seuranta]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuudet yhdyskuntalautakunnassa]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Forssan Seudun Hippos ry:n ja LeikkiSet Oy:n esitys kiertotalousleikkipuiston rakentamisesta Pilvenmäelle]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Harakkamäen pulkkamäen valaistusta koskeva valtuustoaloite]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Infrapalveluiden kalustoinvestoinmäärärahojen käyttösuunnitelma]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito talvikaudella 2021 - 2022 ja optiovuosi talvikaudelle 2022 - 2023]]><![CDATA[Yhdyskuntalautakunta 14.10.2021 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Jätelautakunta 13.10.2021 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Jätelautakunta 13.10.2021 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Jätelautakunta 13.10.2021 / Jätelautakunnan alaisen toiminnan talouden seuranta]]><![CDATA[Jätelautakunta 13.10.2021 / Jätelautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024]]><![CDATA[Jätelautakunta 13.10.2021 / Valvonta-asian vireillepano jätteenkuljetustietojen saamiseksi]]><![CDATA[Jätelautakunta 13.10.2021 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Ympäristölupalautakunta 12.10.2021 / Ilmoitusasiat; ympäristölupalautakunta 12.10.2021]]><![CDATA[Ympäristölupalautakunta 12.10.2021 / YMPLA Viranhaltijapäätökset]]>