Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 187


 

Luontoviisaat kunnat verkostoon liittymistä koskeva valtuustoaloite

 

220/11.05.00/2023

 

 

 

 

 

KV 15.05.2023 § 55 

 

Valtuutettu Maija Kranni luki allekirjoittamansa luontoviisaat kunnat verkostoon liittymistä koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

”Valtuustoaloite Forssan kaupungin liittymisestä Luontoviisaat kunnat -verkostoon

 

Ilmastokriisin ohella luontokato eli luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on yksi aikamme suurista globaaleista haasteista. Vuoden 2022 luontosuhdebarometrin* mukaan suomalaisten huoli luonnon tilasta on viime vuosina merkittävästi kasvanut ja luontokatoa pidetään jopa ilmastonmuutosta suurempana uhkana.

 

Luonnon monimuotoisuuteen vaikutetaan ennen kaikkea paikallisesti. Suomalaista luontoa voidaan suojella vain Suomessa, ja forssalainen luonto - sen suojelu on meidän forssalaisten vastuulla. Maankäyttöön liittyvät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi luonnon tilaan ja kaavoitusmonopolin myötä kunnat ovat luonnon monimuotoisuuden parantamisessa avainasemassa.

 

Forssa on kuntastrategiassaan sitoutunut ekologiseen järkivihreyteen, joka pitää sisällään luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden ja tasapainon vaalimisen. Forssan kaupunki on tehnyt luontotyötä jo pitkään ja kansallinen kaupunkipuistomme on erinomainen esimerkki lähiluonnon merkityksestä kaupungin imagolle ja kuntalaisten hyvinvoinnille.

 

Me allekirjoittaneet ajattelemme, että luonnon monimuotoisuuden heikentymiskehityksen kääntämiseksi Forssan on tehtävä entistäkin määrätietoisempaa luontotyötä. Suomen ympäristökeskus, Kuntaliitto ja ympäristöministeriö koordinoivat yhdessä Luontoviisaat kunnat -verkostoa, jonka jäsenkunnat ovat edelläkävijöiden joukossa sitoutuneet suojelemaan luonnon monimuotoisuutta.

 

Verkostoon liittymisen kriteerit sisältävät luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta vähentää oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia. Lisäksi kunta sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy. Samalla tarjoutuu mahdollisuus koota yhteen Forssan kaupungin toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä tuoda luontotyötämme näkyväksi.

 

Verkosto tarjoaa tukea kunnan tekemään luontotyöhön ja luonnon kestävään käyttöön sekä parantaa kuntien välistä yhteistyötä. Verkoston kautta on mahdollista saada tietoa ja koulutusta ajankohtaisista luontoteemoista, jakaa kuntien parhaita käytänteitä ja toteuttaa kuntien yhteishankkeita.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Forssan kaupunki liittyy Luontoviisaat kunnat -verkoston jäseneksi. Verkoston jäsenyys tukisi sitä käytännön työtä, jolla edistetään strategiamme tavoitteita ja vahvistaisi Forssan brändiä järkivihreänä ja luonnonläheisenä kaupunkina.

 

* Luontosuhdebarometri 2022 https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/suomalaisten-huoli-luonnon-tilasta-kasvanut-luontokato-tunnistetaan-nyt-merkittavaksi-uhaksi

 

Luontoviisaat kunnat -verkoston nettisivut: www.luontokunnat.fi”

 

Valtuutettu Maija Krannin lisäksi aloitteessa olivat mukana valtuutetut Kristiina Halonen, Sirkka-Liisa Ilvonen, Katariina Pohjalainen, Ville Sundell ja Tapio Virtanen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 22.05.2023 § 187  

  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh. 03 4141 5260

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää aloitteen teknisen ja ympäristötoimen toimialalle valmisteltavaksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.