Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 46


 

Seudullista kulttuuriyhteistyötä koskeva valtuustoaloite

 

59/12.03.00/2023

 

 

 

 

 

KV 30.01.2023 § 12 

 

Valtuutettu Lotta Saarenmaa luki allekirjoittamansa seudullista kulttuuriyhteistyötä koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Valtuustoaloite seudullisesta kulttuuriyhteistyöstä

 

Vuoden 2023 alussa kuntien rooli koki suuren muutoksen hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Tehtäviä kuntien työlistalta poistui ja samalla yksi kuntien perustehtävistä, vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimisesta, kasvatti merkitystään kuntakentällä. Nyt, niin sanottujen uusien kuntien roolia on pohdittava uudelleen. 

 

Hyvinvointityössä kulttuurilla on merkittävä asema. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jälkimainingeissa siihen on korkea aika tarttua uudella otteella myös Forssan seutukunnalla. Parhaimmillaan kulttuuriin, siihen liittyviin kohteisiin, tapahtumiin ja niiden markkinointiin panostaminen vaikuttaa positiivisesti koko seudun elinvoimaan, kuntalaisten elämänlaatuun ja alueen pito- ja vetovoimaan. 

 

Kulttuuriin panostaminen tarjoaa hyvän lähtökohdan ja mahdollisen uuden avauksen seudulliseen yhteistyöhön. Jos kulttuuriin ja vapaa-aikaan panostettaisiin koko Lounais-Hämeen voimin, yhteistyö voisi tarjota synergiaetua, laajempaa näkyvyyttä ja mahdollisuuden pohtia seutuamme laajempana kulttuuri- ja matkailukohteena. Se olisi kädenojennus koko seutumme kulttuurielämälle. 

 

Kuntien kulttuurityö ja siihen liittyvät palvelut voisikin tulevaisuudessa toteuttaa esimerkiksi isäntäkunta-mallin avulla, jossa kulttuuripalveluiden koordinointi ja suunnittelutyö keskitettäisiin yhden kunnan tuotettavaksi. Seudullisen palvelun voisi tuottaa operatiivisella tasolla esimerkiksi seudullinen kulttuurikoordinaattori. 

 

Ehdotammekin, että: 

 

1. Forssa esittää muille Lounais-Hämeen kunnille seutuyhteistyön tekemistä kulttuurin toimialueella ja käynnistää neuvottelut muiden seudun kuntien kanssa.  

2. Neuvottelujen tuloksena pyritään kartoittamaan seutukunnallisen kulttuuriyhteistyön mahdolliset toteuttamismuodot  ja tavoitteet siten, että yhteistyö voidaan aloittaa valitulla mallilla viimeistään vuoden 2024 alusta. Mikäli kaikki kunnat eivät halua osallistua seutuyhteistyöhön, mallia voidaan toteuttaa esimerkiksi kahden kunnan välillä."

 

Valtuutettu Lotta Saarenmaan lisäksi aloitteessa olivat mukana valtuutetut Ritva Aho, Otto Eriksson, Sanni Grahn-Laasonen, Reima Hakala, Timo Helin, Sirkka-Liisa Ilvonen, Asta Jaakkola, Ilkka Joenpalo, Satu Järvinen, Kati Kaasalainen, Topias Kujala, Pia Kuparinen, Pentti Mansikkamäki, Sami Mattila, Tapio Nieminen, Mika Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Hannu Rekunen, Mikko Suomi, Kari Suoranta, Matti Uutela, Ritva Vastamäki ja Irmeli Vinnikainen sekä varavaltuutetut Jaana Lähteenkorva ja Ida Viljanen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 06.02.2023 § 46  

  

Valmistelija Hallintojohtaja Hanna Saarni, p. 040 573 6133, hanna.saarni (ät) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa seudullista kulttuuriyhteistyötä koskevan valtuustoaloitteen sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 Jäsen Sirkka-Liisa Anttila palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Ptk tark.