Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 43


 

Seurain- ja työväentalojen sekä kylätalojen ylläpitokustannuksiin myönnettävää harkinnanvaraista avustusta koskeva valtuustoaloite

 

55/02.02.00/2023

 

 

 

 

 

KV 30.01.2023 § 9 

 

Valtuutettu Sirkka-Liisa Ilvonen luki allekirjoittamansa seurain- ja työväentalojen sekä kylätalojen ylläpitokustannuksiin myönnettävää harkinnanvaraista avustusta koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Koronakriisin seurauksena ja yleisen maailmanlaajuisen energiakriisin tilanteen myötä suurella osalla yhteisöllisiä taloja (seuraintalot, työväentalot, järjestöjentalot ja kylätalot) ovat tulot viime vuosina romahtaneet mm. viime vuosien kokoontumis-rajoitusten vuoksi. Yhä useampi joutuu taloudellisiin vaikeuksiin mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksujen ylläpitokustannusten lisääntyessä. Haasteet ovat samanlaisia kaikkialla, ja silti jokaiselle omansa tässä energiakriisin ajassa.

 

Meidän kunnan alueella näitä taloja ovat mm. Forssan Työväentalo, Järjestöjentalo, Suon-pään Vapaaehtoinen Palokunta, Peräjoen kylätalo, Matkun kylätalo ja Koijärvitalo. Nämä talot ovat kuntalaisten kokoontumisen perusta ja usein monilla seuduilla ainoita kokoon-tumispalkkoja. Seurain-, työväen- ja kylätalot ovat matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastus- ja kulttuuritiloja, jotka mahdollistavat kuntalaisille yhteisöllisyyden ja osallisuuden lähellä asukkaita. Taloilla toteutetulla toiminnalla on merkittävä rooli hyvinvointia ylläpitävien asioiden hoitamisessa ja taloudellisen syrjäytimisen ehkäisyssä kuntamme alueella.

 

Kunnan tehtävänä mm. on terveyttä edistävän työn ennaltaehkäisevä työ ja sen kehittäminen, ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen, sosiaalisen eheyden ja osallisuuden edistäminen, omatoimisen liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen edellytyksien luominen. Ikääntyvän väestön yksinäisyys on myös suuri ongelma, josta saattaa seurata monia arkielämän vaikeuksia tai sairauksiakin, joten siksi näihin kysymyksiin tulee kunnankin antaa oma panostuksensa.

 

Valtuustoaloitteena esitän, että näiden energiakriisin johdosta vaikeuksissa olevien seurain-, työväen- ja kylätalojen toimintaedellytysten turvaamiseksi kaupunki mahdollistasi tulevan toiminnan taloilla, myöntämällä ylimääräisen avustuksen tänä vuonna 5.000 euroa per talo. Avustuksen avulla turvataan kuntalaisille niin "muksujen ja/kuin mummojen" eli kaikkien kuntalaisten kokoontumistilat heitä lähellä.

 

Tämä yhteensä noin 30.000 euron avustus mahdollistaisi taloissa tapahtuvan toiminnan hyvinvointia ennaltaehkäisevänä työnä lähellä kuntalaisten saavutettavissa. Tämän avustussumman ehdotan katettavaksi Forssan kaupungin hiukan enemmän saadun valtion-osuuksien summasta, mitä meillä talousarvion valmistelussa oli arvioitu."

 

Valtuutettu Sirkka-Liisa Ilvosen lisäksi aloitteessa olivat mukana valtuutetut Suvi Aaltonen, Tero Ahtola, Katariina Pohjalainen ja Tapio Virtanen sekä varavaltuutettu Arja Mäkelä.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 06.02.2023 § 43  

  

Valmistelija Hallintojohtaja Hanna Saarni, p. 040 573 6133, hanna.saarni (ät) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa harkinnanvaraista avustusta koskevan valtuustoaloitteen keskushallinnon valmisteltavaksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.