Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 206


KH KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU

 

Toukokuun kuukausiraportti

 

210/02.02.01/2021

 

KH 28.06.2021 § 206  

  

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning (at) forssa.fi

 

Kuukausiraportti sisältää elinvoimaksauksen, henkilöstöraportin sekä tietoja talouden toteumasta ajalta 1.1. - 31.5.2021. Alla on selostettu toteuman keskeiset asiat toukokuun loppuun mennessä. Suluissa esitetty luku tarkoittaa viime vuoden toukokuun tilannetta.

 

Toimintakulut olivat toukokuun loppuun mennessä 51,6 (50,9) miljoonaa euroa, joten kasvua viime vuoteen verrattuna on 1,3 prosenttia. Toimintatuotot olivat 8,5 (8,0) miljoonaa euroa, joten kasvua on ollut 6,1 prosenttia. Kasvun takana on tuet ja avustukset, jotka ovat jo nyt toteutuneet talousarviossa koko vuodelle arvioidun suuruisesti. Toimintakate oli -43,0 (-42,9) miljoonaa euroa, ja siinä oli kasvua 0,3 prosenttia.

 

Henkilöstömäärä ilman vesihuoltoliikelaitosta oli toukokuun viimeisenä päivänä 675 (602) henkilöä. Muutosta viime vuoden toukokuun 2020 pieniin henkilömääriin selittää tuolloin koronan vuoksi tilapäisesti vähentynyt työntekijämäärä sekä FSHKY:n avuksi määräaikaisesti muutamaksi viikoksi siirtyneet lähihoitajatutkinnon suorittaneet työntekijät, joille tehtiin Hykyyn määräaikaiset palvelussuhteet.

 

Forssan kaupungin työllisyyskehityksessä vertailuvuodessa näkyy myös koronan vaikutus. Lomautettujen määrä oli toukokuussa 76 (298). Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 112 (150), mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut selvästi ja heitä oli 292 (180).

 

Kaupungin kunnallisverotilitys oli toukokuussa 6,1 prosenttia viime vuoden toukokuuta suurempi. Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja on kertynyt tammi-toukokuussa 25,1 (24,1) miljoonaa euroa, eli kasvua on ollut 3,9 prosenttia. Yhteisöverotilitys oli toukokuussa 0,45 (0,26) miljoonaa euroa. Kumulatiivisesti yhteisöveroa on kertynyt 2,92 (1,76) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 65,7 prosentin kasvua. Yhteisöveron merkittävää kasvua selittää hyvä yleinen talouskehitys mutta ennen kaikkea muutokset yhteisöveron jako-osuuksissa. Vuodelle 2021 kuntien pysyvää osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin kahdella prosenttiyksiköllä ja sen lisäksi kuntien osuutta on korotettu määräaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä. Tämä määräaikainen korotus on osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden vaikeuksia. Määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus ei ole voimassa enää vuonna 2022. Tämä seikka on oleellinen talousarviosuunnittelun kannalta ja antaa omalta osaltaan vastauksen siihen, miksi verotuloennusteet eivät odota kasvua Forssan kaupungin verotuloihin vuodelle 2022.

 

Kuntaliiton veroennuste odottaa kuluvan vuoden verokertymän olevan 1,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempi, ja alkuvuoden tilitykset myös tukevat tätä ennustetta. Sote-palveluiden toteumasta tai mahdollisista lisälaskuista ei ole vielä saatavilla tietoa, mutta on viitteitä, että koronapandemian kannalta haasteellinen kevät saattaa tuoda kaupungille lisälaskuja. Ilman sote-palveluiden lisälaskuja tilikauden tulos tulee todennäköisesti olemaan talousarviota parempi.

 

Kaupungin lainamäärä on kasvanut 42,3 miljoonaan euroon eli noin 2530 euroon per asukas monitoimikeskus-investointiin nostetun uuden 13 miljoonan euron lainan myötä. Lainojen kokonaiskorko viimeisen 12 kuukauden ajalta on 1,35 % ja lainojen suojausaste on 90,7 prosenttia.

 

Toukokuun kuukausiraportti on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun kuukausiraportin tiedoksi.  

 

Käsittely Talousjohtaja Timo Finning oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.