Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.06.2021/Pykälä 204


 

Kaupunginhallituksen yhdistyksille koronapandemian vaikutuksiin myöntämä avustus

 

141/02.05.01.00/2021

 

KH 28.06.2021 § 204  

  

Valmistelija Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen, p. 03 4141 5234, jaakko.leskinen (at) forssa.fi

 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion avustuksiin yhteensä 80.000 euron lisämäärärahan. Määräraha on tarkoitettu mm. lasten, nuorten, vanhusten, kulttuurin, liikunnan ja kolmannen sektorin tarpeisiin koronapandemian kielteisten vaikutusten vähentämiseksi. Kaupunginhallitus päättää hakemusten perusteella avustusten myöntämisestä. 

 

Avustuksen myöntämisperusteet ovat seuraavat:

 

- Hakija on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Forssa.

 

- Avustusta myönnetään yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnetään lasten, nuorten, vanhusten, kulttuurin, liikunnan ja kolmannen sektorin tarpeisiin.

 

- Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus ja avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus ja vaikutukset avustuksen kohderyhmiin.

 

- Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema ja oma varainhankinta. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon koronapandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset. Avustusta myönnetään vain vuonna 2021 ja kaikille saajille yhteensä enintään 80 000 euroa, josta jaetaan keväällä 40 000 euroa ja syksyllä 40 000 euroa.

 

- Yhdistyksen tulee toimittaa voimassa olevat säännöt, edellisen vuoden tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus, kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä haettavan avustuksen käyttöä koskeva suunnitelma ja talousarvio kaupunginhallitukselle.

 

- Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.

 

- Avustusta myönnettäessä huomioidaan muut Forssan kaupungilta saadut toimintatuet.

 

- Avustusta myönnettäessä huomioidaan seuran tai yhdistyksen forssalaisten jäsenten ja harrastajien määrä sekä vaikutukset forssalaisten hyvinvointiin.

 

- Avustuksen käytöstä on annettava selvitys 28.2.2022 mennessä.

 

 

Forssan avh-kerho on Hämeenlinnassa sijaitsevan Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n alainen eikä siten itsenäinen yhdistys. Näin ollen sille ei osoiteta avustusta.

 

Avustusten jakamista koskeva ehdotus on liitteenä

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin maksavan yhdistyksille koronapandemian vaikutuksiin myönnettävän avustuksen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

 

Käsittely Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola ilmoitti olevansa esteellinen asianosaisena olevan Forssan Työväenyhdistys ry:n johtokunnan puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsen Matti Uutela yhdistyksen johtokunnan varapuheenjohtajana. Kumpikin ilmoitti vetäytyvänsä asian käsittelystä. He olivat kokouksesta poissa asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallituksen jäsen Sami Mattila ilmoitti olevansa esteellinen asianosaisena olevan Forssan Kulttuuri-Axel ry:n hallituksen puheenjohtajana ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Hän oli kokouksesta poissa asian käsittelyn ajan. Varajäsen Pia Kuparinen osallistui hänen tilallaan kokoukseen.

Varapuheenjohtaja Jouko Haonperä toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Ilkka Joenpalo ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Tarja Rajahalme-Tahvanainen kannatti Joenpalon ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Ilkka Joenpalon ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä jouduttavan äänestämään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä Joenpalon ehdotuksen hyväksymisen eli asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisen kannalla olivat puheenjohtaja Jouko Haonperä sekä jäsenet Ilkka Joenpalo, Jaana Lähteenkorva, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Tapio Virtanen. Joenpalon ehdotuksen hylkäämisen eli asian tässä kokouksessa käsittelemisen kannalla olivat jäsenet Johanna Häggman ja Timo Norri sekä varajäsen Pia Kuparinen. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 - 3 hyväksyneen Ilkka Joenpalon ehdotuksen eli päättäneen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

Ptk tark.