Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 193


 

Autoilun ja pyöräilyn turvallisuutta koskeva valtuustoaloite

 

86/08.00.01/2020

 

 

 

 

 

 

KV 12.11.2018 § 60

343/00.02.00/2018

 

Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki allekirjoitttamansa autoilun ja pyöräilyn turvallisuutta koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"1. Vaikkakin olemme saaneet Eteläisen Puistokadun pyörätielle nyt uuden asfalttipinnoitteen, on ollut pöyristyttävää seurata kahden viikon aikana aamuisin pyöräillessäni, kuinka yhdelläkään minua vastaantulevalla Kuhalan koulun suuntaan kulkevalla n. 20 koululaisella ei ole edes heijastinta käytössään, puhumattakaan polkupyörän valosta. Myös useimmilta vanhemmilta aamukulkijoilta heijastimet ja valot puuttuvat, tänä varsin pimeänä aikana.

 

Siksipä olisi tärkeää, että koulumme eri puolilla kaupunkiamme puuttuisivat tähän liikennekasvatuksellisesti tärkeään asiaan, ja ensisijaisesti ottaisivat asian käsittelyynsä, ja valistus ja oppi menisi perille heijastimen ja valojen käytöstä.

 

Lapsiystävällisyys tarkoittaa myös vastuuta, niin aikuisten kuin lastenkin suunnalta. Halpa henkivakuutus, ja sen käyttö on kuitenkin nykyisin lakisääteistä, ja heijastimen puuttuminenhan on mahdollinen peruste evätä jopa korvaukset, mikäli vahinkoja sattuisi. Nuoremmille esikoululaisille ja tarhalaisille nämä ovat pakollisia, nyt on korkea aika saada asiaan joku tolkku, jotta kulkijoiden näkyvyys lisääntyisi myös vanhempien koululaisten osalta. Vakuutusyhtiöitäkin voitaisiin kysyä sponsoreiksi, ja yhteiskuntatuntien kumppaneiksi. Kelit ovat pimeitä, eivätkä autoilijat laske tilannenopeuksiaan vastaamaan nykyisiä näkyvyysolosuhteita.

 

2. Autojen, ja kevyempien ajoneuvojen parkkipaikat tulee vastedes suunnitella kunnassamme leveämmiksi, ns. esteellistenkin käyttöön sopivammiksi.

 

Parkkipaikoille pysäköintiruudut, mutta niiden väliin jätetäänkin esim. 50cm "ei kenenkään maa", jotta ovet kyetään aukaisemaan vaivattomasti. Liikunta-esteisiä ja vanhuksia tulee olemaan suurten ikäpolvien vanhetessa yhä enenevässä määrin. Kahden viivan taktiikka, leveä kaista kulkuneuvolle, ja kapeampi vinoviivoitus mihin ei ajeta autolla, vaan siihen jätetään ovenavaustila, ja kulkutila matkustajille asettautua autoon, esim. kauppakassien ja/tai kävelykeppien kanssa.

 

Toivottavasti käytäntöä tullaan kokeilemaan kaupungissamme tulevien parkkiratkaisujen kohdalla.

 

3. Polkupyörätelineiden asianmukainen päivitys ja sijoittelu uusiin kiinteistöihin ja tarkastelu tulevaisuutta ajatellen, esim. Torikahvilan ja FENIXin urheilutalon alueelta puuttuu polkupyörien telineet läheltä. Huonojalkaisten ja Pizzeriassa nopeasti asioivien toimimista tämä haittaa. Koripallo-otteluiden ja muiden isojen yleisötapahtumien aikana seinänvierukset ovat pyöriä täynnä. Vesihelmen pyörätelineet voisivat olla verrokkina onnistuneen sijoittelunsa ja asennuksensa vuoksi.

 

4. Yhdyskuntalautakunnallle esitetään keskiviikkona: Hidastaen turvallisuutta - uutta näkökulmaa hidasteratkaisuihin loppuraportti

 

Tässä asiassa haluaisin otettavan kuntalaisten näkökulmaa huomioon mitä suurimmassa määrin, Opintien päähän tehty koerata ei ole saanut varauksetonta kannatusta lähes lainkaan, varsinkaan paikallisilta asukkailta ja alueen läpi usein kulkevilta.

 

Siksi tulee tarkkaan harkita mitä hidasteita tullaan kuntamme alueella käyttämään.

 

5. Ystävyydentielle Vieremään olevaan mutkaan tulisi lisätä mahdollinen hidasteratkaisu, joka vähentää kaahailua kyseisessä mutkassa.

 

Samanlaiset hidasteet ovat tulossa Saksankadulle kahteen eri kohtaan, ja jo hyvin toteutuneena CITYMARKETin pihan läpi kulkevalla ajoreitillä, joka kuuluu kiinteistölle.

 

6. Turuntien kaupungintalon puoleinen väylä ja silta olisi riittävän leveä merkitä myös toiselta reunaltaan pyörätieksi, esim. maalaamalla, kuten uudessa Rautatienkadun/Kauppakadun kiertoliittymässä on merkitty, lisäksi olisi hoidettava asianmukaiset esteettömät väylät ja loivennetut rotvallit.

 

7. Rautatienkadulla ja Kuhalankadulla on epäselvyyttä millä väylillä on mahdollista ajaa polkupyörällä, joten toivoisin tarkemmat merkinnät ajoreiteille, ja Ylistalon edessä jalankulkuväylän kohdalla olevaan risteykseen hoidettava asianmukaiset esteettömät väylät ja loivennetut rotvallit, kuten aiemmassa kohdassa.

 

8. Kauppakadun, Oikokadun ja Esko Aaltosen kadun remonttien ja uuden asemakaavan myötä tulee merkitä selkeästi ajoreittejä, kuten aiemmissa kohdissa esitetty, ja hoitaa asianmukaiset esteettömät väylät ja loivennetut rotvallit. Tätä mallia tulisi noudattaa myöhemmissäkin kevyen liikenteen väylien merkitsemisissä.

 

Ja Varotaan mustaa jäätä !"

 

Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

KH 26.11.2018 § 254 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

SITLA 27.04.2021 § 40 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290, jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 Rehtori Jari Marjamäki, p. 03 4141 5430, jari.marjamaki(ät)forssa.fi

 

Liikenne- ja turvallisuuskasvatus on perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista ja säännöllistä kasvatustoimintaa kaikissa Forssan peruskouluissa. Koulu ohjaa, opastaa ja kehottaa turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Samoin oppilaita kannustetaan arkiliikuntaan koulumatkojen yhteydessä. Säädösten mukaan koulutuksen järjestäjillä tai koululla ei ole velvoittamisoikeutta erilaisiin turvavälineisiin kuten mm. heijastimiin.

 

Forssan sivistystoimi, päiväkodit ja koulut toimivat hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa edistäen lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta. Yhteistyössä kaupungin teknisen toimen kanssa on saatu aikaan monia liikenneturvallisuuteen liittyviä parannuksia. kuten mm. alhaisempia ajonopeuksia, korotettuja suojateitä ja ajoittain kiertäviä nopeusnäyttöjä eri koulujen yhteyteen. Turvallisuutta pyritään näillä toimilla lisäämään eri päiväkotien ja koulujen läheisyydessä sekä koulumatkoilla.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

KH 07.06.2021 § 193  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

 

 

 

Tekninen johtaja on teknisen ja ympäristötoimen toimialan puolesta valtuustoaloitteen numerointia seuraten selostanut 2. kohdasta alkaen kunkin kohdan osalta asiaa.

 

 

 

 

   

2. Parkkiruutujen mitoituksessa haetaan aina kompromissia riittävän parkkipaikkamäärän ja käytettävyyden turvaamiseksi. Ylimäärinen 0,5 m tila ruutujen välillä vähentää parkkipaikkojen määrää 20 %. 

  

3. Polkupyörätelineiden päivittämistä uusiin tehdään vaiheittain ja yleensä kiinteistöön tai alueeseen kohdistuvan remontin yhteydessä. Rikkoontuneita ja kadonneita polkupyörätelineitä korvataan uusin. 

  

4. Opintien päähän tehty kevyenliikenteenväylän koerata on purettu, eikä kokeilusta tule käytäntöä. 

   

5. Ystävyydentiellä ja muualla katuverkolla esiintyvää kaahailua valvoo poliisi. Rakenteellisia hidasteita käytetään mahdollisimman harvoin, koska niistä aiheutuu haittaa kaikille kadunkäyttäjille. 

  

6. Turuntiellä kuten muullakin katuverkolla kevyenliikenteenväylästön jatkuvuus pyritään turvaamaan. Molemminpuolisia kevyenliikenteenväyliä lisätään, mikäli kaupunki siirtyy kattavasti yksisuuntaiseen kevyenliikenteen verkostoon. Tällä hetkellä valmiutta siihen ei ole.  

  

7. Rautatienkadulla ja Kuhalankadulla liikenteenohjaus on asianmukainen. 

  

8. Kauppakadun, Oikokadun ja Esko Aaltosen kadun remontit ovat valmistuneet, ja katusuunnitelmien mukaiset liikenteenohjauslaitteet on asennettu. 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että valtuusto

1. merkitsee sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksen 27.4.2021 (40 §) pöytäkirjasta ilmenevän selostuksen ja teknisen johtajan edellä antaman selostuksen tiedoksi

2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.