Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 190


Tölön Huolto Oy kk liitekartta CM versio

 

Korttelikohtaiseen pysäköintiin tarkoitettujen tonttien myynti Kuhalasta

 

282/10.00.01.00/2021

 

KH 07.06.2021 § 190  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma (at) forssa.fi

 

Tölön Huolto Oy on 26.5.2021 päivätyllä hakemuksella pyytänyt saada ostaa kaupungilta kaksi korttelikohtaiseen pysäköintiin tarkoitettua tonttia. Tonttien kiinteistötunnukset ovat 61-7-446-7 ja 61-7-449-5. Ne sijaitsevat liitekartan osoittamassa paikassa Haudankorvan kaupunginosassa Tölönkaaren varrella.

 

Tontit on voimassa olevassa L 25 Tölö III E -asemakaavassa  osoitettu korttelikohtaiseen pysäköintiin eli yksityiseen käyttöön. Tölön Huolto Oy hallinnoi kaikkia niiden kortteleiden taloyhtiöitä, joiden käyttöön pysäköintitontit on osoitettu.

 

Pysäköintitonttien hinnat määräytyvät 30.3.2021 valmistuneen FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:n kiinteistöarviointilausunnon  pohjalta. Hinnat täyttävät siten myös kuntalain 130 §:ssä tarkoitetun markkinaehtoisuuden vaatimukset.

 

Kauppahinnaksi tulee yhteensä 1.074,00 euroa. Ostajalle tulevat lisäksi maksettaviksi kaupanvahvistajan palkkio, lainhuudon hakemisen kustannukset, varainsiirtovero sekä kiinteistönmuodostamiskustannukset.

 

Kauppakirja sekä määräalojen sijainnin osoittava kartta ovat liitteinä.

 

Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston päätöksen 14.12.2020 (105 §) nojalla hyväksyä kauppakirjan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kauppakirjaan mahdollisia teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä korjauksia.
 
Lisäksi kaupunginhallitus määrää tämän myyntipäätöksen olemaan voimassa viisi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja raukeamaan sen jälkeen ilman erillistä päätöstä, ellei kauppakirjaa ole siihen mennessä allekirjoitettu.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.