Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 189


Ajankohtaiset asiat

 

KH 07.06.2021 § 189  

    

 

 

Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita kokouksessa.

 

Yrityksiä koskevat asiat voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja yrityssalaisuuk-sia, jotka ovat salassa pidettäviä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee kokouksessa saadut selvitykset tiedoksi ja antaa tarvittaessa harkitsemansa konserniohjeet.

 

Käsittely Valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Heino saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn kuluessa. Mika ja Samuli Laine selostivat edustamansa yhtiön ajankohtaista asiaa kokouksessa. Talousjohtaja Timo Finning ja vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.