Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 199


 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 07.06.2021 § 199  

  

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

 

- Ypäjän kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa 11.5.2021 (102 §) kunnan puolesta seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelua koskevan aiesopimuksen.

 

- Jokioisten kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa 17.5.2021 (93 §) kunnan puolesta esityksen, jonka mukaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kunnanjohtajilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointikuntayhtymän hallituksen kokouksissa.

 

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksen 18.5.2021 pöytäkirja

 

- Lopen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa 24.5.2021 (103 §) kunnan puolesta entisen Hämeen luontokeskuksen aluetta koskevan maanvuokrasopimusluonnoksen. Sopimus on tarkoitus tehdä Palloilu säätiön kanssa.

 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 24.5.2021 pöytäkirja

 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 (5 §) kuntayhtymän hallintosäännön.

 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus merkitsi tiedoksi kokouksessaan 24.5.2021 (95 §) seudullisen vanhuspalvelujen suunnitelman 2015 - 2020 tavoitteiden toteutumisen

 

- Humppilan kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa 24.5.2021 (163 §) kunnan puolesta seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelua koskevan aiesopimuksen, dnro 614/00.04.00/2020.

 

- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 25.5.2021 Covid-19 tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 27.5.2021 hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi, dnro 265/09.06.01/2020.

 

 

- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksen 28.5.2021 tilannekatsausmuistio, kaupungin koronavirustilanteessa tekemiä toimenpiteitä, päätöksiä ja tiedottamista koskeva muistio

 

 - johtoryhmän kokouksen 17.5.2021 muistio

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

 

3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.