Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 198


 

 

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 

KH 07.06.2021 § 198  

  

 

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

 

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

Päätösraportit toimielinten pöytäkirjoista ja viranhaltijoiden päätöksistä ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

Toimielinten pöytäkirjat   pvm

 

sivistys- ja tulevaisuuslautakunta  25.5.2021

vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta  27.5.2021

yhdyskuntalautakunta   26.5.2021

 

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 26.5. - 2.6.2021

 

Viranhaltija    pykälät

 

kasvatus- ja opetuspäällikkö  18-23

kaupungingeodeetti   22

kunnallistekniikan päällikkö  17

sivistysjohtaja   81

talousjohtaja   3

tekninen johtaja   5              

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee yllä olevat pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.