Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölupalautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 43


 

 

YMPLA Viranhaltijapäätökset

 

YMPLA 15.06.2021 § 43  

  

 

Ympäristölupalautakunnalle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

 

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

 

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

 

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 17.5. - 6.6.2021.

 

myönnetyt luvat:

Johtava rakennustarkastaja

Kaupunginpuutarhuri

Rakennustarkastaja

Tarkastusinsinööri

Ympäristöpäällikkö

 

§ 72 - 84

§ 85

§ -

§ 71

§ -

 

muut päätökset:

 

Johtava rakennustarkastaja

Ympäristöpäällikkö

Ympäristötarkastaja

§ -

§ -

§ -

 

 

Päätösraportit viranhaltijoiden päätöksistä ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta merkitsee yllä olevat päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita.

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.