Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölupalautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 42


 

Vapautusanomus väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta, Kiinteistö Oy Forssan Taapeli

 

373/10.03.00.01/2021

 

YMPLA 15.06.2021 § 42  

  

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen,

p. 03 41415320, jukka.laaksonen (at) forssa.fi

 

KOy Forssan Taapeli/ Mikkola Petteri on toimittanut 4.6.2021 vapautusanomuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta kiinteistölle 61-5-89-3 osoitteessa Tapulikuja 1, 30100 Forssa.

Vapautusta on perusteltu väestönsuojan rakentamiskustannusten suuruudella suhteessa rakentamisen kokonaiskustannuksiin. Hakemuksen liitteessä väestönsuojan rakentamisen kustannukset esitetään olevan 5,2 % kokonaiskustannuksista.

 

Kiinteistölle on luvitettu rakennusluvalla 2020-123 1438 ke-m2:n liikerakennus. Rakennuslupasuunnitelmissa on esitetty pelastuslain 71 §:n mukainen väestönsuoja.

 

Pelastuslaki 75 §;

"Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan yksittäistapauksessa myöntää vapautuksen laissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, jos väestönsuojan rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia rakennuskustannuksia suhteessa asianomaisen rakennuksen rakentamiskustannuksiin."

 

Vapautuksen myöntäminen edellyttää siten, että väestönsuojan kustannukset olisivat yli 4 % rakentamisen kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan rakennettavan rakennuksen ja väestönsuojan kustannuksia yhteensä. Näin laskien väestönsuojan kustannukset kokonaiskustannuksista ovat 5,2 %.

 

Pelastusviranomaiselle on toimitettu 4.6.2021 pelastuslain 75 §:n mukainen kuuleminen. Hakijan aikataulusta johtuen, vastausta esityslistan laatimisen ajankohtaan mennessä ei oltu vielä saatu.

 

Käsittely kokouksessa

Pelastusviranomaiselta on saatu 15.6.2021 lausunto. Lausunnossaan pelastusviranomainen puoltaa väestönsuojan rakentamisvelvoitteen vapauttamista.

 

Päätösehdotus

Ympäristölupalautakunta päättää myöntää KOy Forssan Taapelille vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta kiinteistöllä 61-5-89-3 olevalle keskeneräiselle liikerakennukselle (rakennustunnus 1038613515).

 

 

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.