Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölupalautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 39


 

 

Kokouksen järjestäytyminen

 

YMPLA 15.06.2021 § 39  

    

 

 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön ja toimielimen päätöksen mukaisesti.

 

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

 

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenen-sä kokoukseen.

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei toimielin ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Kaija-Leena Niemi ja Anu Pajunen.

 

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 17.6.2021

 

 Asioiden käsittelyjärjestys

 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

 

Päätösehdotus Ympäristölupalautakunta

 

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,

 

valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kaija-Leena Niemen ja Anu Pajusen  

 

sekä käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös Ympäristölupalautakunta hyväksyi ehdotuksen sekä lisäasiana käsitellä asian poikkeaminen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 9 §:stä / kuivakäymälän sijoittaminen kiinteistölle 61-12-846-17