Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 165


Haapala Juhani kk liitekartta CM versio

 

Linikkalassa sijaitsevien tontinosien myynti

 

305/10.00.01.00/2021

 

KH 31.05.2021 § 165  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(at)forssa.fi

 

 Juhani Haapala on 10.5.2021 pyytänyt saada ostaa kaupungilta Linikkalan kaupunginosasta ns. Aurinkorannan alueelta kolme tontinosaa. Kyseisten määräalojen kaavatilanne ja arvonmääritys käyvät ilmi kaupungingeodeetin laatimasta hintaselvityksestä, joka on liitteenä.

 

 Tontinosien hinnat määräytyvät 20.1.2020 voimaan tulleeseen L26 Linikkala IV -asemakaavaan liittyvien maankäyttö- ja luovutus-sopimusten pohjalta. Hinnat täyttävät myös kuntalain 130 §:n markkinaehtoisuuden vaatimukset samaisissa maankäyttö -ja luovutussopimuksissa esitetyin perustein.

 

 Kauppahinnaksi tulee 6.112,00 euroa. Ostajalle tulevat lisäksi maksettaviksi kaupanvahvistajan palkkio, lainhuudon hakemisen kustannukset sekä varainsiirtovero.

 

 Kiinteistönmuodostamiskustannukset laskutetaan ostajalta erikseen, kun kiinteistönmuodostus on tehty.

 

 Kauppakirja sekä määräalojen sijainnin osoittava kartta ovat liitteinä.

 

 Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston pää­tök­sen 14.12.2020 (105 §) nojalla hyväksyä kauppakirjan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kauppakirjaan mahdollisia teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä korjauksia.
 
Lisäksi kaupunginhallitus määrää tämän myyntipäätöksen olemaan voimassa viisi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja raukeamaan sen jälkeen ilman erillistä päätöstä, ellei kauppakirjaa ole siihen mennessä allekirjoitettu.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.