Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 164


Mäki-Tulokkaat kk liitekartta CM versio

 

Kiimassuolle johtavaa kevyen liikenteen väylää varten hankittava määräala

 

251/10.00.01.00/2021

 

KH 31.05.2021 § 164  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(at)forssa.fi

 

Kaupunki on suunnittelemassa kevyen liikenteen väylän rakentamista Jokioistentieltä Kiimassuolle. Lopulliseksi vaihtoehdoksi on muotoutumassa ratkaisu, jossa kevyen liikenteen väylä kulkisi alkuosastaan Kiimassuontien länsipuolella ja sitten loppuosan matkaa Kiimassuontien itäpuolella.

 

Suunniteltu reittivaihtoehto kulkisi yhdessä kohtaa yksityisen omistaman maan läpi. Rakentamisen sekä tulevan kunnossapidon helpottamiseksi kevyen liikenteen väylän vaatiman maapohjan tulisi olla kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.

 

Kaupungingeodeetti on neuvotellut kyseisen, pinta-alaltaan noin 100 neliömetrin suuruisen maa-alueen hankkimisesta Seija ja Seppo Mäki-Tulokkaalta heidän omistamastaan kiinteistöstä 61-405-1-302 Mattila. Neuvottelujen lopputuloksena on päädytty kauppahintaan 125 euroa eli 1,25 euroa/neliömetri.

 

Neuvotellun kauppahinnan voidaan katsoa olevan linjassa vastaaviin kaupungin tätä aiempiin maa-alueiden kauppoihin nähden. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksenkaan ei voida katsoa vaarantuvan nyt tehtävän kiinteistökaupan myötä.

 

Kauppakirjaehdotus sekä kartta ovat liitteinä.

 

Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston päätöksen 14.12.2020 (105 §) nojalla hyväksyä kauppakirjan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään kauppakirjaan tarvittaessa teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä korjauksia.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Ptk tark.