Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 185


 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 31.05.2021 § 185  

  

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

 

- Keha-keskus on 6.5.2021 myöntänyt kaupungille  palvelusopimus-asetuksen mukaisiin liikennepalveluihin 67 620 euroa, dnro 207/02.05.01.00/2020.

 

- Jokioisten kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa 17.5.2021 (95 §) kunnan puolesta seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelua koskevan aiesopimuksen.

 

- Opetushallitus päätti 19.5.2021 olla myöntämättä kaupungille valtionavustusta oppimisen äärelle helpommin, paremmin ja kokonaisvaltaisemmin -hankkeelle. Se liittyi Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2021 hakuun, dnro 245/02.05.01.00/2021.

 

- Ympäristöministeriö totesi launnossaan 7.5.2021, ettei Metsähalli-tuksen suunnittelemaan entisen Hämeen luontokeskuksen raken-nuksen myyntiin ole estettä. 

 

- Ypäjän kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa 11.5.2021 kunnan puolesta entisen Hämeen luontokeskuksen aluetta koskevan maanvuokrasopimusluonnoksen. Sopimus on tarkoitus tehdä Palloilu säätiön kanssa.

 

- Jokioisten kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa 17.5.2021 (96 §) kunnan puolesta entisen Hämeen luontokeskuksen aluetta koskevan maanvuokrasopimusluonnoksen. Sopimus on tarkoitus tehdä Palloilu säätiön kanssa.

 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 12.5.2021 kokouksen pöytäkirja

 

- Hämeen liiton maakuntahallituksen 17.5.2021 kokouksen pöytäkirja

 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksen 12.5.2021 pöytäkirja

 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessa 12.5.2021 (5 §) kuntayhtymän hallintosäännön.

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 24.5.2021 antanut tartuntatautilain 58 ja 58d §:n mukaiset päätökset viraston toimialueelle. Ne kieltävät yli 10 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset sisältävät asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen edellytykset. Määräys on voimassa 1.6.-15.6.2021, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksen 21.5.2021 tilannekatsausmuistio, kaupungin koronavirustilanteessa tekemiä toimenpiteitä, päätöksiä ja tiedottamista koskeva muistio

 

- johtoryhmän kokouksen 10.5.2021 muistio

 

- Kaupunginhallituksen kokouksessa 17.5.2021 pöytäkirjan 149 §:n kohdalla kaupunginjohtaja selosti useita ajankohtaisia asioita. Minna Lintonen ja Tapio Virtanen tekivät pykälästä oikaisuvaatimukset. Oikaisuvaatimuksia ei ollut säännösten mukaan mahdollista tehdä. Siksi ne pitäisi jättää tutkimatta. Oikaisuvaatimukset ja tutkimatta jättämisen perustelut ovat oheisaineistona.  

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

 

 3. jättää Minna Lintosen ja Tapio Virtasen oikaisuvaatimukset edeltä ja oheisaineistosta ilmenevin perustein tutkimatta

 

4. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Käsittely Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen ilmoitti olevansa oikaisuvaatimuksen tehneen lähisukulaisena asianosainen ja näin ollen esteellinen sekä vetäytyvänsä asian käsittelystä. Kaupunginhallituksen jäsen Tapio Virtanen ilmoitti olevansa oikaisuvaatimuksen tehneenä asianosainen ja näin ollen esteellinen sekä vetäytyvänsä asian käsittelystä. Lintonen ja Virtanen olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen sekä lisäksi merkitsi tiedoksi ja liitti asiakirjoihin tietohallintopäällikön laatiman sähköisen Teams-kokouksen tapahtumatietojen tallentumista koskeneen selostuksen.