Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 184


 

 

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 

KH 31.05.2021 § 184  

  

 

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

 

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

Kaupungit ja kunnat ovat sopineet, ettei jätelautakunnan päätöksissä tarkoitettuja asioita oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

 

Päätösraportit toimielinten pöytäkirjoista ja viranhaltijoiden päätöksistä ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

Toimielinten pöytäkirjat   Pvm

 

jätelautakunta   21.5.2021

tarkastuslautakunta   11.5.2021

tarkastuslautakunta   19.5.2021

ympäristölupalautakunta   25.5.2021

 

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 12.5. - 25.5.2021

 

Viranhaltija    pykälät

 

Heikan koulun johtaja   2

kaupungingeodeetti   19-21

kiinteistöpäällikkö   5

Kuhalan koulun rehtori   2-4

kunnallistekniikan päällikkö  12, 18-19

sivistysjohtaja   71-79

talousjohtaja   4

tekninen johtaja   4

Tölön koulun rehtori   3-4

Vieremän koulun johtaja   2-3

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee yllä olevat pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.