Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 181


 

Ystävänkammarin toimintaan talousarviossa varattavaa määrärahaa koskeva valtuustoaloite

 

318/02.02.00/2021

 

 

 

 

 

KV 10.05.2021 § 57 

 

Valtuutettu Sirkka-Liisa Ilvonen luki ystävänkammarin toimintaan talousarviossa varattavaa määrärahaa koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Talousarvioaloite: Kaupungin tarjottava matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja järjestöille ilmaiseksi

 

Ikääntyvän väestön lisääntyessä kaupungin on tehtävä ennaltaehkäisevää työtä terveyttä edistävässä toiminnassa ja tarjottava matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja.

 

Järjestöjen vapaaehtoisten tarjoama tukitoiminta ja vertaistuki ennaltaehkäisee monia sosiaalisia ja terveysongelmia, joiden hoitaminen julkisten palveluiden kautta on monin verroin kalliimpaa ja kuluttaa resursseja. Järjestöt kanavoivat kohderyhmänsä ääntä, tekevät kokemukset ja tarpeen näkyviksi sekä tukevat ihmiset äänen kuulumista. Vapaaehtoistyö ja 3. sektori on kunnassamme voimavara, joka tukee ja edistää hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Ennaltaehkäisyyn panostaminen on kunnan ja asukkaiden kannalta tehokkaampaa ja inhimillisempää, kuin ongelmien korjaaminen.

 

Saatavuus ja asiakaslähtöisyys sekä ennaltaehkäisy on palveluiden tuottamisessa tärkeä asia, joka on otettu esille myös Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuluvan valtuustokauden loppuvaiheessa laaditussa, lähivuosiin katsovassa ja päämääriä sisältävässä järjestämissuunnitelmassa.

 

Näitä tavoitteita on mm parantaa palveluiden saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä vahvistamalla asiakkaan omaa toimijuutta hänen omassa elinympäristössään. Forssassa suuren osan tästä työstä tekevät terveyttä edistävät yhdistykset.

 

Forssan kaupunginvaltuuston 14.12.2020 (103§) hyväksymässä talousarviossa todettiin, että Forssan Seudun Palvelukammari ry:n toimintaan vuodelle 2021 varataan avustus. Koska tähän yhteiseen valtuuston päättämään järjestöjen toimintaan tarkoitettuun avustukseen on edelleenkin epävarmuutta tulevina vuosina taloudellisesti, esitämme talousarviossa varattavaksi Forssan Seudun Palvelukammarin tiloille "Ystävänkammarin" toimintaan määrärahaa maksuttomien tilojen tarjoamiseksi sen toimintaan. Ystävänkammari toimii monelle kaupunkilaiselle kohtaamispaikkana, joka vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

 

Esimerkiksi kirjaston Brander-sali laitteistoineen, jonne on mahdollista kokoontua riippumatta kirjaston aukioloajoista."

 

Sirkka-Liisa Ilvosen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Suvi Aaltonen, Manu Mäkinen ja Tapio Virtanen sekä varavaltuutetut Antero Koskenoja ja Katariina Pohjalainen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 31.05.2021 § 181  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle ja yhdyskuntalautakun-nalle yhteisesti tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupungin-hallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.