Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 180


 

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämistä koskeva valtuustoaloite

 

317/00.04.00/2021

 

 

 

 

 

KV 10.05.2021 § 56 

 

Valtuutettu Ritva Aho luki ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämistä koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi Forssan kaupunki voisi kehittää uuden toimintamallin, jossa yhdistettäisiin eri sukupolvien välistä yhteistyötä: esimerkiksi koululaisilla voisi olla omat kummivanhuksensa, joita he voisivat auttaa ulkoilussa, kauppa-askareissa sekä pienissä kotiaskareissa. Eri sukupolvien välinen yhteistyö rikastuttaisi kaikkien osapuolten elämää ja toisi erityisesti nuoremmille sukupolville ikäihmisiltä tärkeitä kokemuksia ja tietoja.

 

Monet ikäihmiset ovat yksinäisiä, joten säännöllinen yhteys nuoriin toisi kaivattua sisältöä elämään. Nuoret voisivat myös toimia ikäihmisten ATK-tukihenkilöinä ja opastaa heitä tiedonhankintaan netissä ja auttaa puhelimen käytössä. Samalla nuoret tukisivat tukitoiminnallaan Ystävänkammaria.

 

Esitämme, että Forssan kaupunki yhdessä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa ryhtyy toimenpiteisiin ja kehittää ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ylisukupolvisen mallin, joka lisää forssalaista yhteisöllisyyttä. Eri sukupolvien välisen yhteistyön valmisteluun ja kehittämiseen tarvitaan sekä ikäihmisten, että nuorten ja heidän läheistensä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Suunnitelmaa tulee tehdä niin, että siinä on mukana sekä sivistyksen (koulut ja nuorisotoimi), vapaa-aikapuolen (mm. liikunta, kirjasto) että vanhusten palvelualueiden edustus. Yhteistyöhön ja sen suunnitteluun tulee ottaa mukaan myös Forssan kaupungin nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto."

 

Ritva Ahon lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Eino Järvinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, Kaija-Leena Niemi, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Hannu Rekunen, Matti Uutela, Pasi Vikman ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutettu Jennica Kainulainen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 31.05.2021 § 180  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Kaupungin ehdotetaan ensimmäiseksi pyytävän valtuustoaloitteesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunnon. Sen jälkeen pohditaan muita toimenpiteitä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus pyytää valtuustoaloitteesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunnon. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.