Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 178


 

Kaupungin siisteyden parantamista koskeva valtuustoaloite

 

315/10.03.01.00/2021

 

 

 

 

 

KV 10.05.2021 § 54 

 

Valtuutettu Kaija-Leena Niemi luki kaupungin siisteyden parantamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Kesän tullessa voimme taas havainnoida, kuinka yleinen kaupunkikuvamme kaipaa ehostusta. Kaupungilla on vastuu siisteydestä. Tällä saralla on kohennettavaa ja siksi mm. roskakoreja voisi olla enemmän kaupungin alueella.

 

Roskat säilyvät luonnossa pitkään, jopa vuosikymmeniä. Eläimille mm. koirille roskat ja puistoihin jätetyt pullot sekä piikkilangat voivat olla todella vaarallisia. Pienet lapset ja eläimet saattavat syödä kaduille ja luontoon lojumaan jätettyjä roskia. On varsin yleistä, että esimerkiksi koirat kieriskelevät luontoon heitettyjen ja jätettyjen biojätteiden päällä.

 

Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Forssan kaupungin on myös pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. 

 

Tärkeä osa Forssan vetovoimaa on kaupunkikuvan yleinen siisteys.

 

Forssan kaupungissa on toteutettu ympäristölupalautakunnan toimesta vuosittaisia ympäristökatselmuksia ns. nurkkasyynejä. Katselmusten jälkeen kiinteistöjen omistajille on annettu kehotuksia pitää ympäristö siistinä.

 

Forssassa mm. Linikkalankadun varrella sijaitsevista rivitaloista osa on ollut jo pitkään siivottomia. Kaupunkilaiset ovatkin esittäneet huolensa alueen siisteydestä. Samanlaisia siivottomia kadunpätkiä löytyy muualtakin Forssasta. Teknisen toimialan onkin tehostettava toimiaan niin, että asuinalueiden siisteyttä parannetaan.

 

Siisti ja viihtyisä Forssa on myös kilpailutekijä silloin, kun houkuttelemme uusia kuntalaisia Forssaan.

 

Valtuustoaloitteena esitämme, että Forssan kaupungin tekninen toimiala käynnistää kaupungin ehostushankkeen, jossa kiinnitetään huomiota julkisten alueiden siisteyteen. Siisti ja viihtyisä forssalainen kaupunki yhteisenä olohuoneenamme vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin sekä viestittää myönteistä julkikuvaa kaupungistamme myös turistien välityksellä. Myönteinen julkikuva edesauttaa uusien asukkaiden saamista Forssaan."

 

Kaija-Leena Niemen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Ritva Aho, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Eino Järvinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi Lintonen, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Hannu Rekunen, Matti Uutela, Pasi Vikman ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutettu Jennica Kainulainen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 31.05.2021 § 178  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdolli-nen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.