Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 177


 

Rullalautailualueen rakentamista koskeva valtuustoaloite

 

313/10.03.01.00/2021

 

 

 

 

 

KV 10.05.2021 § 52 

 

Valtuutettu Lotta Saarenmaa luki rullalautailualueen rakentamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Forssan kaupunki mahdollistaa tällä hetkellä usean eri urheilulajin harrastamisen ylläpitämällä monia eri liikunta- ja urheilupaikkoja. Yksi liikuntamuoto, skeittaus, on kuitenkin jäänyt kotikaupungis-samme huomiotta. Siihen soveltuvaa liikuntapaikkaa tai aluetta ei Forssasta tällä hetkellä löydy, vaikka Forssan nuorisovaltuusto aloitti jo kolme vuotta sitten hankkeen skeittipuiston perustamisesta. 

 

Skeittaus on laji, jonka parissa viihtyvät lapset ja aikuiset. Sen aloittaminen ei vaadi heti suuria, taloudellisia investointeja. Tällä hetkellä forssalaiset lajinharrastajat joutuvat lähtemään ympärys-kuntiin liikkumaan. Erityisesti huomionarvoista on se, että moni näistä harrastajista on lapsia ja nuoria, joiden kyytimahdollisuudet vaikuttavat olennaisesti harrastamismahdollisuuden hyödyntämi-seen.

 

Tammelan oma skeittiparkki avattiin noin kolme vuotta sitten. Sen suosio pitää edelleen pintansa. Lisäksi naapurikunnista Jokioisista löytyy skeittaamiseen soveltuva liikuntapaikka. Ehkä myös Forssan olisi vihdoin syytä viedä tämä pitkään toivottu hanke maaliin saakka. Toteutuessaan se tarjoaisi myös harrastusympäristön scoottauksel-le. 

 

Nyt kun Monikylä nousee Tölön pellolle, sen ympäristö olisi hyvä sijoituspaikka skeittausalueelle. Samalla se mahdollistaisi koulu-alueen laajemman käytön koulupäivien ulkopuolella.  Lisäksi se tarjoaisi kuntalaisille uuden ulkoliikuntamuodon, joka kannustaisi myös lapsia ja nuoria liikkumaan entistä enemmän. 

 

Esitämmekin, että: 

 

1) Forssan kaupunki selvittää skeittiparkin sijoitus- ja rakennusmah-dollisuuden Monikylän läheisyyteen. Mikäli sen sijoittaminen koulun läheisyyteen ei ole mahdollista, kaupunki pyrkii kartoittamaan sille sopivan paikan muualta kunnan alueelta. 

 

2) Kaupunki pyytää tarjoukset betonisen skeittiparkin rakennutta-misesta ja sen rakentamiseen liittyvistä muista hankinnoista." 

 

Lotta Saarenmaan lisäksi valtuustoaloitteessa oli mukana valtuutettu Maija Kranni.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 31.05.2021 § 177  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle sekä yhdyskuntalautakunnalle yhteisesti tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selostus ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.