Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 175


 

Koulunsa aloittaville forssalaislapsille avattavaa osakesäästötiliä koskeva valtuustoaloite

 

311/02.02.00/2021

 

 

KV 10.05.2021 § 50 

 

Valtuutettu Emmi Lintonen luki koulunsa aloittaville forssalaislapsille avattavaa osakesäästötiliä koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Maaliskuussa 2021 kotimaisen omistajuuden vahvistamista pohtinut Juha Sipilän vetämä työryhmä luovutti raporttinsa työ- ja elinkeino-ministeri Mika Lintilälle. Työryhmän raportissa oli 70 erilaista toimen-pidettä. Työryhmän agendalla oli mm. tavoite, jossa selvitettäisiin mahdollisuutta liittää osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta. Ehdo-tuksen mukaan Suomen valtio avaisi jokaiselle vastasyntyneelle Suomessa vakituisesti asuvalle lapselle osakesäästötilin, jolle valtio lahjoittaisi 300 euroa. Varojen sijoittamisesta päättäisivät huoltajat, joille annettaisiin riippumatonta sijoitusmateriaalia äitiyspakkauk-sessa ja neuvolassa.

 

Jokainen Suomessa syntynyt vauva saisi tilin ja koulussa esimerkiksi 15-vuotiaana opeteltaisiin, miten sijoittamista ja omistamista teh-dään. Osakesäästötilin saisi jokainen hallintaansa täysi-ikäisenä.

 

Työryhmän mukaan suomalaisen yhteiskunnan tulee panostaa myönteiseen asenneilmapiiriin ja omistajuuden osaamiseen kaikilla koulutusasteilla, aina peruskoulusta alkaen. Opetussuunnitelmien talousosaamisen sisältöjen riittävyyttä ja ajantasaisuuttaa tulee tarkastella, sekä akateemista tutkimusta lisätä.

 

Omistajuus demokratisoituu ja kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus omistaa ja käyttää omistajavaltaa.

 

Kotimaisen omistajuuden työryhmän esitys osakesäästötilistä osaksi äitiyspakkausta on kannatettava ehdotus demokratian kannalta.

 

Siksi esitämme valtuustoaloitteena, että Forssan kaupungissa lähdetään selvittämään kunnianhimoisesti etujoukoissa, kuinka voidaan toteuttaa kotimaisen omistajuuden työryhmän esitystä osakesäästötilistä. Ehdotammekin, että jokaiselle koulunsa aloittavalle forssalaiselle lapselle tehdään oma osakesäästötili, johon kaupunki tallettaa esim. 150 euroa. Koska maailma muuttuu koko ajan epävarmemmaksi, rahaan liittyvät taidot tulevat entistä tärkeämmiksi. Tällä ajatuksella voimaannutetaan ja lisätään tavallisten forssalaisten talousviisautta tulevaisuudessa. On tärkeää, että Forssan kaupungin perusopetuksessa lähdetään harjoittele-maan oppitunneilla, oppilaskerhoissa ja valinnaisaineissa säästä-mistä ja taloustaitoja. Kaupungin avaaman ekaluokkalaisen osake-säästötilin saisi jokainen forssalainen koululainen hallintaansa täysi-ikäisenä."

 

Emmi Lintosen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Ritva Aho, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Eino Järvinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Kaija-Leena Niemi, Tarja Rajahalme-Tahvanainen, Hannu Rekunen, Matti Uutela, Pasi Vikman ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutettu Jennica Kainulainen.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 31.05.2021 § 175  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle sekä sivistys- ja tulevai-suuslautakunnalle yhteisesti tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupungin-hallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.