Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 173


 

Jalankulun ja pyöräilyn helpottamiseksi tehtäviä liikennejärjestelyjä koskeva valtuustoaloite

 

99/08.00.00/2020

 

 

 

63/00.02.00/2019

 

KV 25.02.2019 § 21

Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki jalankulun ja pyöräilyn helpottami-seksi tehtäviä liikennejärjestelyjä koskeneen seuraavan valtuusto-aloitteen:

 

"1. Kauppakadulla tulee huomioida nyt vaikeat suojateiden kadunyli-tyspaikat, kuten Urheilu-Kennin kulmaus ja Sepänhaka kadunylitys-kohta, eikö ole mahdollista leventää katua tien toiselta puolelta, kos-ka nykyisin parkkipaikkoina toimiva alue on kuitenkin tietääkseni Forssan kaupungin omistuksessa, ja kaavoitusta voitaisiin tarkastaa ennen kuin uudet rajoitteet rakentaa kiinteistöt tulevat voimaan.

 

Nyt talon kulmauksessa joutuu varsinkin jäästä liukkaiden talvikelien aikaan kiertämään nurkan ja ylittämään suurella riskillä mahdollisesti lumen peittämää jäistä kohtaa. Huoltamattomia kiinteistöjen jalkakäytäviä on muutama sata metriä erinäisten kiinteistöjen kohdilla koko kadun mitalla, milloin missäkin kohtaa kauppakatua eri liikekiinteistöjen edessä.

 

Samoin on selkeytettävä Sampo Tarmon talon nurkalla oleva suoja-tie, ja Keskuskadun talojen kulmaukset, joissa saattaa liian nopealla tilannenopeudella liikkuva motorisoitu liikenne aiheuttaa vaaratilanteita.

Nopeusrajoitus kaduilla tulee olla korkeintaan 40km tunnissa, mielummin 30km.

 

Oikokadun katuosuudelle ei tule tehdä liian leveää viherosuutta, jota ns. tarkoitus käyttää suojavyöhykkeenä, kadun varsilla olevilla tonteilla on jo riittävästi omaa nurmikkoa viheralueena. Aiottu suojavyöhyke on 4,5 metriä leveä, joka on turhan leveä, n. 3 metriäkin riittäisi. Tämä helpottaisi kohtaavan kevyen liikenteen huomioimisen. Myös huoltoajoneuvot pystyvät toimimaan tälläkin leveydellä, niin kesäisin ruohoa leikatessa kuin myös talvella aurakoneilla.

 

Jotta liikenne olisi sujuvaa tulisi myös kadun toinen puoli hyväksyä polkupyöräilijöiden ajettavaksi Kauppakadun/ Oikokadun ja Esko Aaltosenkadun alueilla, koska kevyt liikenne on vielä nytkin todella vähäistä sillä puolella katua.

Viksbergistä tuleva kevyt liikenne käyttää kuitenkin kyseisiä katu-osuuksia varsinkin kesäaikaan.

 

Liikennemerkki joka osoittaa kevyen liikenteen väylän tulisi valita merkit , joissa merkit ovat kahtia jaetusti, toista reunaa kuvaa pyörä ja toista jalankulkijat. Keskelle tulisi vaikka maalata viivat, jos asiasta on epäselvyyttä. Kevyen liikenteen väylien tulisi olla 50-75cm leveämpiä.

 

Pyöräteiden ja jalankulkuväylien päihin tulee tehdä kunnon viistelius-kaukset, jotta rollaattoreilla/rullatuoleilla/lastenvaunuilla/polkupyörillä ja vastaavilla kyetään helposti liikkumaan katuja ylitettäessä. Jo useina vuosina asia on ollut huonosti hoidettu varsinkin Sampo Tarmon kiinteistön kohdalta, jossa on kadun ylityspaikka.

 

2. Rajakadun ja Rajakujan väylää tulisi leventää, nyt aiotussa kaavassa väylästä ollaan suunniteltu jalankulkijoiden ja mahdollisen kevyen liikenteen tarpeisiin hidastettua väylää. Reitti olisi nyt kuitenkin helpoin ja paras tapa turvata Tölöläisten kulku Vikspergin suuntaan, ja siitä tulisi muodostaa  pääreitti kuljettavaksi. Pihlajakujan puoleiseen reunaan tulisi rakentaa kevyen liikenteen väylä. Samoin kuin edellä, joissa merkit ovat kahtia jaetusti, toista reunaa kuvaa pyörä ja toista jalankulkijat. Keskelle tulisi vaikka maalata viivat, jos asiasta on epäselvyyttä. Kevyen liikenteen väylien tulisi olla 50-75cm leveämpiä.

 

3. Palokunnan aukion aiotusta projektista tulisi luopua vain asfaltoin-niksi, joka on isoilla parkkiruuduilla varustettu isojen ajoneuvojen py-säköitymisen onnistumiseksi,  ja viherkasvillisuus riittäisi alueen reu-noille luomaan puistomaisuutta. Nyt suunnitelmassa on eräänlainen toripaikka, jolle ei ole Forssassa tarvetta. Alueen yrittäjien mukaan pelkät parkkipaikat riittäisivät asfaltoidulle aukiolle, jotta isot ajoneuvot kyetään parkkeeraamaan.

Alueen pyörätien asettuminen Keskuskadun toiselle reunalle, jotta Vesihelmeen ja Kauppakadulle olisi sujuvaa myös kevyen liikenteen kulkea."

 

 Vuorenmaan lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ilkka

 Joenpalo ja Eino Järvinen.

 

Päätös  Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmistelta-vaksi.

 

KH 04.03.2019 § 66 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

YLA 28.04.2021 § 41 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340, antti.heinila(at)forssa.fi

 

Aloitteessa mainitut kohteet Rajakatu, Rajakuja ja Palokunnan aukio kuuluvat valmisteilla oleviin asemakaavan muutoksiin. Kyseisissä asemakaavakäsittelyissä määritellään mm liikenneverkon ratkaisuja kokonaisvaltaisesti ja valmistellaan mahdolliset muutokset. Turvallinen liikkuminen ja selkeäksi jäsennelty liikenneympäristö ovat kaavoituksen ja suunnittelun tavoitteita. Suuri asfaltoitu kenttäalue ei täytä turvallisen ja jäsentyneen liikenneympäristön vaatimuksia. Kaavoituksen alla olevien alueiden katualueita on vuonna 2020 lunastettu kaupungille ja täten mahdollisuus niillä tehtäviin toimenpiteisiin on parantunut.

 

Kauppakadun remontti on valmistunut syyskuussa 2020 ja siinä on ratkaistu Kauppakatuun, Oikokatuun ja Esko Aaltosen katuun liittyvät osat tehdystä aloitteesta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloitteessa esitetyt näkemykset koskien asemakaavoituksen piirissä olevia alueita kirjataan mielipiteeksi kaavakäsittelyssä. Muilta osin valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 31.05.2021 § 173  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. merkitsee yhdyskuntalautakunnan kokouksen 28.4.2021 (41 §) pöytäkirjassa olevan selostuksen tiedoksi

2. toteaa  valtuustoaloitteessa lueteltujen näkemysten olevan   kyseisten alueiden asemakaavamuutosten valmistelun yhteydessä esitetyiksi kirjattavia mielipiteitä

3. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.