Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 172


 

Forssan kulttuurisesti ja historiallisesti tärkeiden paikkojen ja rakennusten historian ja toiminnan tunnetuksi tekemistä koskeva valtuustoaloite

 

88/12.03.02.00/2021

 

 

 

 

 

KV 01.02.2021 § 15 

 

Valtuutettu Pekka Murtolahti luki allekirjoittamansa Forssan kulttuurisesti ja historiallisesti tärkeiden paikkojen ja rakennusten historian ja toiminnan tunnetuksi tekemistä koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Forssa on ollut edistyksellinen tekstiilialan tehdaspaikkakunta, jolla on värikäs ja tunnettu historia vajaan parin sadan vuoden ajalta. Forssa on myös kehittynyt hyvin nopeasti ja vaikka vanhaa asutusta ja kulttuuria vaalitaankin, niin paljon arvokasta on myös jo tuhoutunut.

 

Keskusteluissa alueen ihmisten kanssa olemme joutuneet yllätykseksemme toteamaan, että on todella suuri joukko alueella asuvista, joilla on hyvin ohut tietoisuus paikkakunnan lähihistoriasta ja Jopa seudun nuorempi polvi, vierailijoista tai matkailijoista puhumattakaan, eivät tunne paikkakunnan historiaa ja sen asumustoa.

 

Matkailua ajatellen meillä on täällä hyvin rikkaat kutomoteollisuuteen liittyvät museot, mutta sen aikainen kaupunkikuva onkin jo sitten kadoksissa. 

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki kartoittaa kulttuurisesti ja historiallisesti tärkeät paikat ja vanhat rakennukset ja asettaa kohteiden läheisyyteen sopivan kokoiset laatat tai kyltit, joissa kerrotaan sanoin ja mielellään kuvinkin paikan tai rakennuksen historiaa ja toimintaa.  Esim. Tehtaankoulu, rakennettu vuonna ??.,  tai tällä paikalla sijaitsi kartanon navetta vuoteen ??., tässä on Forssan vanhin tori eli Palotori., tässä on sijainnut rautatieasema jne. Näin tulisivat esille paikat, joita ei missään käsiesitteissä tai kartoissa ole ollut, mutta voisivat nyt täydentää ehkä toisiaankin.

 

Tämä olisi pieni investointi, mutta lisäisi valtakunnallisesti kaupunkimme mainetta ja vahvistaisi brändiä mielenkiintoisella tavalla ja pysäyttäisi satunnaisen matkailijankin kiinnostumaan kauniista kaupungistamme ja sen kulttuurista."

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 08.02.2021 § 41 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle sekä yhdyskuntalautakunnalle yhteisesti tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

SITLA 27.04.2021 § 43 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290,  jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 Museonjohtaja Kati Kivimäki, p. 03 4141 5837, kati.kivimaki(ät)forssa.fi

 

Valtuustoaloitteen sisältö on hyvin kannatettava.  Tieto ja ymmärrys oman kotikaupungin historiasta rakentaa kuntalaisten paikallisidentiteettiä positiivisella tavalla. Toivottavaa olisi myös, että Forssa houkuttelisi tulevaisuudessa nykyistä useampia (historia)matkailijoita, joiden Forssa-kokemusta varmasti lisäisi tieto rakennuksista ja niissä tapahtuneesta toiminnasta.  

 

Laattoihin tai kyltteihin tuleva tieto on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kyltein, verkkoympäristöihin sijoittuviin opastuksiin tai painettuihin esitteisiin. Verkkoympäristön etuna on se, että tietoa on joustavasti vietävissä eri kielillä, mikä palvelisi kansainvälistä matkailijakuntaa. 

 

Sähköisesti ja mobiilioptimoidusti kaupunkiympäristöön liittyvää historiatietoa voi tuoda esiin esimerkiksi useiden museoiden käytössä olevan Seinätön museo -palvelun kautta: https://seinatonmuseo.fi/mobiiliopas/ 

 

Palvelu on jo Forssan museon käytössä, ja sieltä löytyvät seuraavat reitit: https://seinatonmuseo.fi/mobiiliopas/mobiilioppaat-ja-reitit?k=12942&seinaton=1&x_hakulause2=&kunta=61&museo=Forssan+museo 

 

Tähän voidaan siis joustavasti lisätä aineistoja, kunhan tiedon kokoamiseen tarvittava työaika löytyy. Reiteistä osa on tehty tilapalveluiden muutama vuosi sitten julkistaman sähköisen arkkitehtuurisisältöisen kaupunkioppaan pohjalta.  

 

Vuonna 2012 on julkaistu Rimppa soi! Opas Forssan Kehräämöalueelle -kirja, jossa on esitelty Kehräämöalueen rakennukset kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta.  

 

Forssan museo on jo muutamana kesänä toteuttanut teemallisia kaupunkikävelyitä, joissa kerrotaan paikkakunnan historiaa rakennusten kautta. Näitä teemaopastuksia varten tehdyn aineistokeruun pohjalta voi hyvin koostaa myös painettuja esitteitä.  

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

YLA 28.4.2021 § 42

 

Valmistelija Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä-Koponen, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka(at)forssa.fi.

 

Valtuustoaloitteen sisältö on hyvin kannatettava.Tieto ja ymmärrys oman kotikaupungin historiasta rakentaa kuntalaisten paikallisidentiteettiä positiivisella tavalla. Toivottavaa olisi myös, että Forssa houkuttelisi tulevaisuudessa nykyistä useampia (historia)matkailijoita, joiden Forssa-kokemusta varmasti lisäisi tieto rakennuksista ja niissä tapahtuneesta toiminnasta.  

 

Laattoihin tai kyltteihin tuleva tieto on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kyltein, verkkoympäristöihin sijoittuviin opastuksiin tai painettuihin esitteisiin. Verkkoympäristön etuna on se, että tietoa on joustavasti vietävissä eri kielillä, mikä palvelisi kansainvälistä matkailijakuntaa. 

 

Sähköisesti ja mobiilioptimoidusti kaupunkiympäristöön liittyvää historiatietoa voi tuoda esiin esimerkiksi useiden museoiden käytössä olevan Seinätön museo -palvelun kautta:

 

 https://seinatonmuseo.fi/mobiiliopas/

 

Palvelu on jo Forssan museon käytössä, ja sieltä löytyvät seuraavat reitit: 

 

https://seinatonmuseo.fi/mobiiliopas/mobiilioppaat-ja-reitit?k=12942&seinaton=1&x_hakulause2=&kunta=61&museo=Forssan+museo

 

Lisäksi Kehräämö-reitti on suomeksi, englanniksi ja venäjäksi Citynomadi-palvelussa:

 

https://www.citynomadi.com/route/?keywords=Forssa

 

Citynomadi -palvelusta on luovuttu jo vuonna 2017, mutta jostais syystä reittejä ei ole poistettu palvelusta.

 

Julkisista veistoksista on olemassa kooste:

 https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Forssan_julkisista_taideteoksista_ja_muistomerkeist%C3%A4

 

Kehräämöstä löytyy englanniksi tekstiä:

 

https://www.erih.net/i-want-to-go-there/site/forssa-museum-pattern-centre-on-the-spinning-mill-area

 

Seinätön museopalvelun voidaan joustavasti lisätä aineistoja, kunhan tiedon kokoamiseen tarvittava työaika löytyy. Reiteistä osa on tehty maankäytön suunnittelun tekemän kaupunkikävelyn pohjalta, josta linkki erikseen alempana.

 

Vuonna 2012 on julkaistu Rimppa soi! Opas Forssan Kehräämöalueelle -kirja, jossa on esitelty Kehräämöalueen rakennukset kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta.   

 

Forssan museo on jo muutamana kesänä toteuttanut teemallisia kaupunkikävelyitä, joissa kerrotaan paikkakunnan historiaa rakennusten kautta. Näitä teemaopastuksia varten tehdyn aineistokeruun pohjalta voi hyvin koostaa myös painettuja esitteitä.  

 

Vuonna 2015 Forssan kohteita ja puistoja esiteltiin Viipurin kirjaston näyttelyssä, jossa yhteydessä esittelytekstit käännettiin venäjäksi.

 

Kaupunki on myös omilla internet-sivuillaan tuonut esille tietoa historiallisista kohteista:

 

Inventointeja ja kaupunkikävelykierros:

 

https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus/rakentamisen-ohjaus/inventoinnit-selvitykset1044903649/

 

Kaupunkikävelyn kohteet on merkitty pieninä numerokyltteinä ja luettavina qr-koodeina maastoon. 

 

Kansallisen kaupunkipuistojen kohteista löytyy:

 

https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kadut-ja-puistot/puistot-ja-yleiset-alueet/kansallinen-kaupunkipuisto/

 

Kaavoituksen yhteydessä hyväksytty Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma löytyy sivulla:

 

https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus/hyvaksytyt-kaavat/voimaan-tulleet-yleiskaavat/kaupunkipuisto/

 

Kansallisesta kaupunkipuistosta on käännetty tekstiä myös muille kielille. Niiden saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota.

 

Museot matkailukäyttöön hankkeen Ronttismäen tehtaalaismuseosta löytyy sivulta:

https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus/rakentamisen-ohjaus/projektit-seminaarit/museot-matkailukayttoon/

 

Esittelijä Kaupunginarkkitehti

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Forssan kaupungin kulttuurisesti ja historiallisesti tärkeiden paikkojen ja rakennusten historian ja toiminnan virtuaalisen esittelymateriaalin. Valtuustoaloite ei aiheuta yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta muita toimenpiteitä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KH 31.05.2021 § 172  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee sivistyslautakunnan 27.4.2021 (43 §) pöytäkirjassa olevan selostuksen sekä yhdyskuntalautakunnan 28.4.2021 ( 42 §) pöytäkirjassa olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.