Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 171


 

Kaupungin vuokraaman kahvila- ja lounasravintolatilan vuokran määräaikainen pienentäminen

 

292/02.06.02/2021

 

KH 31.05.2021 § 171  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Kaupunki on vuokrannut linja-autoasemalla sijaitsevan liiketilan Kahvila Susanna Koivisto Oy:lle käytettäväksi kahvilana ja lounasravintolana. Yhtiö pyytää kaupungilta vuokranalennusta vuoden 2021 helmi- ja maaliskuulta. Pyynnön perusteena ovat koronapandemian vuoksi voimaan tulleet ja yhtiön toimintaan vaikuttaneet rajoitukset.

 

Säännösten nojalla ravintolat, kahvilat, anniskeluliikkeet ja yökerhot on ollut pidettävä suljettuina asiakkailta alueilla, joilla se on ollut välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoitus ei ole koskenut henkilöstöravintoloita. Ruoan tai juoman myyminen liikkeestä muualla nautittavaksi on ollut mahdollista. Ulosmyynti on voinut mahdollistaa toiminnan jatkamisen pienessä muodossa. Ravitsemisliikkeiden sulkeminen yleisöltä on vaikuttanut välittömästi yrittäjien mahdollisuuksiin harjoittaa ammattiaan. Säännökset eivät ole estäneet liiketilan käyttöä tarkoitukseensa kokonaan mutta ovat rajoittaneet sitä olennaisesti.

 

Alun perin sovitun vuokran maksun voidaan koronaviruksen le-viämisen estämiseksi säädetyn rajoituslainsäädännön voimassaoloaikana katsoa olevan vuokralaiselle taloudellisesti kohtuutonta. Vuokran määrän huojennukselle voidaan katsoa olevan peruste. Sovitellun vuokran määrän tulee olla kohtuullinen molemmille sopijaosapuolille. Vuokratiloja koskevat kaupungin kustannukset ovat säilyneet koko ajan ennallaan. Vuokran poistaminen kokonaan olisi kaupungille vuokranantajana kohtuutonta. Olosuhteiden muutos ei ole ollut kaupungin syytä, joten sen ei pidä joutua yksin kantamaan seurauksia.

 

Lähes kaikki ravitsemisliikkeet pidettiin asiakkailta suljettuina vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa. Vuoden 2020 kesäkuun alusta mahdollistettiin ravintoloiden terveysturvallinen avaaminen siten, että ravitsemistoimintaan säädettiin asiakaspaikka-määrä-, aukioloaika- ja anniskeluaikarajoituksia. Nuo väliaikaiset säännökset olivat voimassa ensin 31.10.2020 saakka. Tämän jälkeen säädettiin uudet tartuntatautilain säännökset ajalle 1.11.2020 - 28.2.2021. Nykyiset ravitsemisliikkeiden toimintaa väliaikaisesti rajoittavat tartuntatautilain säännökset ovat voimassa 1.3. - 30.6.2021. Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoittavat sitä koskevat väliaikaiset säännökset.

 

Kuluvan vuoden maaliskuun alussa valtioneuvosto totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot. Pandemian leviämisen vuoksi ravitsemisliikkeet edellytettiin valtioneuvoston asetuksen nojalla suljettavan yleisöltä mm. Kanta-Hämeessä 9. - 28.3.2021. Ravitsemisliikkeet eivät saaneet tarjoilla ruokaa ja juomaa asiakkaille ravitsemisliikkeen sisä- tai ulkotiloissa. Alkoholijuomia ei saanut myydä asiakkaille paikalla nautittaviksi. Sallittua oli ulosmyynti, jossa elintarvikehuoneistosta luovutettiin elintarvikkeita tai juomia yksinomaan muualla kuin elintarvikehuoneistossa nautittavaksi. Poikkeusolot päättyivät 27.4.2021. Säännökset ja niiden nojalla tehdyt päätökset jatkuivat muuten ennallaan.

 

Kaupunginhallitus on tätä ennen kaupungin puolesta hyväksynyt Forssan Viihde Oy:n ja Forssan Piippuravintolat Oy:n vuokrien puolittamisen päätöksissä mainituista ajankohdista alkaen siihen saakka, kunnes nykyisen kaltaiset rajoitustoimet loppuvat. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus on suositellut kaupungin tytäryhtiöille, että ne noudattaisivat soveltuvin osin kaupungin vuokranantajana tekemiä huoneenvuokran mahdollista perimättä jättämistä koskevia linjauksia

 

Kahvila Susanna Koivisto Oy:n olosuhteet ovat olennaisin osin samankaltaiset kuin varsinkin Forssan Piippuravintolat Oy:n olosuhteet. Kaupunginhallituksen on johdonmukaista toimia tässä asiassa samalla tavoin kuin tätä aiempia pyyntöjä käsiteltäessä. Kahvila Susanna Koivisto Oy:n huoneenvuokra pienennettäisiin puoleen siihen saakka, kunnes nykyisen kaltaiset rajoitustoimet loppuvat. Kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaista oikeuttaa kiinteistöpäällikkö viranhaltijapäätöksin toteamaan, kauanko yhtiön huoneenvuokran pienentäminen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti jatkuu.

 

Yhtiön pyyntö on kokouksen oheisaineistona.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta edellä selostetuin perustein Kahvila Susanna Koivisto Oy:n kaupungille maksaman vuokran puolittamisen vuoden 2021 helmikuusta alkaen siihen saakka, kunnes yhtiön vuokraamia tiloja koskevat nykyisen kaltaiset rajoitustoimet loppuvat.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätöksin toteamaan, kauanko yhtiön huoneenvuokran pienentäminen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti jatkuu.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.