Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 170


 

Jäsenkuntien kuntajohtajille annettava oikeus osallistua Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksiin

 

349/00.04.00/2021

 

KH 31.05.2021 § 170  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at) forssa.fi

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä perustettiin vuoden 2014 alusta, jolloin Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sosiaalihuollon palvelut siirrettiin saman organisaation alaisuuteen. Terveyspalvelut oli jo vuoden 2001 alusta tuotettu tai järjestetty Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jonka nimi muuttui sosiaalihuollon palvelujen yhdistämisen jälkeen hyvinvointikuntayhtymäksi.

 

Hyvinvointikuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa kansanterveys-työn, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaali-huollon ja päihdeongelmaisten hoidon palvelut sekä Forssan sairaalan tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi kuntayhtymä hankkii muut tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut.

 

Hyvinvointikuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous. Se päättää mm. kuntayhtymän hallintosäännöstä ja muista hallinnon järjestämiseksi tarpeellisista säännöistä. Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää yhtymäkokouksen alaisena. Siihen kuuluu 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Perussopimuksen mukaisesti yhtymähallitukselle kuuluvat kaikki muut kuntalain mukaiset tehtävät paitsi tarkastuslautakunnalle määrätyt tehtävät. Yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymää johtaa yhtymäjohtaja, jonka alaisuudessa toimii keskushallinto ja apuna johtoryhmä.

 

Hyvinvointikuntayhtymän toiminta vie vuosittain suurimman osan jäsenkuntien määrärahoista. Varsinkin jäsenkuntien kuntajohtajien olisi yhä tärkeämpää saada yhtymähallituksen päätöksenteosta mahdollisimman selkeä käsitys pystyäkseen arvioimaan yhtymähallituksen päätösten merkitystä oman jäsenkuntansa toiminnalle. Päätösten perusteet ymmärtää parhaiten, jos on seurannut päätöksentekoa kokouksessa ja saanut päätösten perusteet suoraan tietoonsa. Kunnan ja kuntayhtymän toimielimen suljettujen kokousten keskustelut ovat luonteeltaan luottamuksellisia, joten keskustelujen tulee jäädä vain niihin osallistuneiden tietoon. Kuntajohtajat tuntevat säännökset ja noudattavat niitä.

 

Suoran tiedonsaannin merkitys kasvaa myös, koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva lainsäädäntö tullee näillä näkymin voimaan. Uusien hyvinvointialueiden valmistelu alkanee. Näissäkin asioissa kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteisten näkemysten selvitys helpottuisi, mikäli kuntajohtajat voisivat olla yhtymähallituksen kokouksissa läsnä. Muistakin syistä heidän olisi aiheellista voida osallistua kokouksiin.

 

Jokioisten kunnanhallitus päätti kokouksessa 17.5.2021 esittää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja kuntayhtymän jäsenkunnille, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kunnanjohtajilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjassa selostetut perustelut on olennaisilta osiltaan lueteltu edellä. Kaupunginhallitus voi kaupungin puolesta yhtyä Jokioisten kunnan ehdotukseen. Kunnan ehdotus on nähtävissä kokouksen oheisaineistona.

 

Kuntayhtymän yhtymähallituksen olisi toivottavaa mahdollisimman pian hyväksyä kuntajohtajien voivan osallistua kokouksiin.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Forssan kaupungin Jokioisten kunnan tavoin esittävän Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, että sen jäsenkuntien kuntajohtajilla olisi yhtymähallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  

 

Päätös Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

Ptk tark.