Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 156

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset

 

KH 17.05.2021 § 156  

  

 

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

 

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

Päätösraportit toimielinten pöytäkirjoista ja viranhaltijoiden päätöksistä ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

Toimielinten pöytäkirjat   Pvm

 

sivistys- ja tulevaisuuslautakunta  27.4.2021

tarkastuslautakunta   27.4.2021

vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta  29.4.2021

yhdyskuntalautakunta   28.4.2021

yhteislyseon johtokunta   21.4.2021

yhteistoimintaryhmä   26.4.2021

ympäristölupalautakunta   27.4.2021

 

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 27.4. - 11.5.2021

 

Viranhaltija    pykälät

 

kaupungingeodeetti   16-18

kaupunginjohtaja   8

kaupunginpuutarhuri   3-6

kiinteistöpäällikkö   4

kunnallistekniikan päällikkö  15-17

sivistysjohtaja    51-60

tekninen johtaja   5

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee yllä olevat pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa