Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 154

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lapsiperheille suunnattuja liikuntalauantaita koskeva valtuustoaloite

 

154/12.00.00/2021

 

 

 

 

 

 

KV 01.03.2021 § 32 

 

Valtuutettu Lotta Saarenmaa luki allekirjoittamansa lapsiperheille suunnattuja liikuntalauantaita koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Lasten ja nuorten liikkuminen vapaa-ajalla on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2018 julkaistun LIITU -tutkimuksen mukaan tutkimukseen vastanneiden lasten ja nuorten mukaan liikunnan vetovoima on vähentynyt. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että alle puolet tutkimukseen vastanneista arvioi liikkuvansa kansallisen liikuntasuosituksen mukaan. Kuntatasolla onkin tärkeää löytää keinoja lasten liikunnan lisäämiseen.

 

Yhtenä keinona lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen ja liikuntaharrastuksen aloittamiseen on nähty matalan kynnyksen lajikokeilut, joissa lajinomaisilla harjoitteilla, peleillä ja leikeillä tehdään eri urheilulajeja tutuksi. Forssan kaupungin liikuntatoimi on järjestynyt edellisinä vuosina urheilutalo Feeniksissä lapsiperhelauantain, jossa eri urheiluseurat ovat esittäytyneet. Hienosti toteutetun lapsiperhelauantain rinnalle olisikin tärkeää saada jatkuvaa ja säännöllistä matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja lapsiperheille, jossa jokainen voisi löytää liikunnan riemun ja ehkä myös innostua aloittamaan uuden liikuntaharrastuksen.

 

Kehräämön toimijat, joihin esimerkiksi kuuluvat mm. Forssan kirjasto ja Forssan museo, ovat järjestäneet Kehräämön perhelauantaita, joissa jokainen yksikkö on organisoinut omalla vuorollaan toimintaa omana ajankohtanaan. Matalan kynnyksen "liikuntalauantait" voitaisiin toteuttaa samalla periaatteella siten, että jokainen forssalainen junioriseura ottaisi vetovastuun ohjelman järjestämisestä omalla vuorollaan. Liikuntalauantait järjestettäisiin Forssan kaupungin liikuntatiloissa, jolloin kuluja ei syntyisi. Liikunnallisen ja toiminnallisen ohjelman sekä ohjatun liikunnan lomassa urheiluseurat pääsisivät innostamaan ja tutustuttamaan lapsia ja nuoria omien lajiensa pariin.

 

Esitämme, että:

 

1) Forssan kaupungin liikuntatoimi aloittaa koronatilanteen salliessa kuukausittaiset liikuntalauantait Forssan kaupungin liikuntatiloissa kohderyhmänä lapset ja lapsiperheet. Liikuntalauantaiden keskeinen tavoite on tarjota lapsille toiminnallista tekemistä ja innostaa heitä liikkumaan matalalla kynnyksellä. Tapahtuma tulee olla maksuton.

 

2) Liikuntatoimi koordinoisi liikuntalauantaiden järjestämistä. Liikuntatoimi selvittää, onko paikallisilla urheiluseuroilla resursseja ja halukkuutta osallistua toiminnan järjestämiseen. Urheiluseurojen lisäksi yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi partiolaisten kanssa."

 

Lotta Saarenmaan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Sanni Grahn-Laasonen, Jouko Haonperä, Jaana Lähteenkorva, Turkka Mali, Mika Penttilä ja Minna Penttilä sekä varavaltuutetut Riikka Kinnunen ja Kaisu Norbäck.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 15.03.2021 § 76 

 

Valmistelija Toimistosihteeri ja kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

 

SITLA 27.04.2021 § 45 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290, jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 

Forssan kaupunki järjestää lapsiperheille usean typpisiä tapahtumia vuosittain. Tapahtumat toteutetaan yhdessä usean eri yhteistyötahon kanssa. Forssan kehräämöalueen kaupungin yksiköt tuottavat tai ovat mukana tuottamassa vuosittain mm 4 - 5 kehräämön perhelauantaita ja Forssan viikon tapahtumia. Myös vuosittain järjestettäviin kehräämön ehtootoreilla on lapsiperheille suunnattua ohjelmaa. Kaupungin nuorisotoimi järjestää tekemistä pääosin lapsille ja nuorille. Nuorisotoimen lapsiperheille suunnattuja tapahtumia ovat mm. retket ja laskiaisrieha.

 

Kaupungin liikuntatoimi järjestää yhteistyökumppanien kanssa lapsiperheille tapahtumia, kuten Ice Skating tour, Lamminranta tutuksi ja lapsiperhelauantai. Paikallisten seurojen kanssa järjestetään myös liikuntapassikampanja 1-2 luokkalaisille.

 

Forssan kaupunki on mukana valtakunnallisessa Harrastamisen Suomen mallin pilotoinnissa keväällä 2021. Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kaupunki haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoitusta Harrastamisen Suomen mallin jakoon ja toiminnan laajentamiseen. Forssan Suomen mallissa liikuntakerhoja on tarkoitus saada 24 kpl sekä laajentaa kerhotarjontaa myös kulttuurikerhoihin.  Seurojen valmentajat ja yhdistysten aktiivit toimivat kerhojen näiden vetäjinä.

 

Lapsiperheille suunnattuja liikuntalauantaita koskeva valtuustoaloite oli esillä 12.4.2021 kaupungin liikuntatoimen ja junioriseurojen puheenjohtajafoorumissa. Foorumi toteaa seuraavaa:

 

"Seurat kokevat tekevänsä laadukasta työtä paikallisten lasten ja nuorten hyväksi ja että seuratoimintaan saa tulla aina ilmaiseksi tutustumaan. Seuratyön organisointi ja seuratoimijoiden saaminen ei ole nykypäivänä helppoa. Seurat totesivat kokouksessa, että resursseja ilmaiseen lisätyöhön ei ole nyt antaa. Panostus on nyt oman toiminnan pyörittämisessä sekä Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisessa. Myös liikuntapassikampanjaan seurat ovat jatkossakin valmiita sitoutumaan. Idea lapsiperheiden liikuttamiseksi on hyvä. Olosuhteiden ja resurssien parannuttua, asia voidaan ottaa uudelleen harkintaan."

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

KH 17.05.2021 § 154  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa