Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Talousarvion investointiohjelman muutos

 

45/02.02.00/2021

 

 

 

 

 

YLA 28.04.2021 § 46 

 

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Henri Heikkilä, p. 03 4141 5602, henri.heikkila(at)forssa.fi.

 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarvion 2021 yhteydessä vuoden investointikohteita. Kiinteät rakenteet ja laitteet investointikohdan kustannusarviot ovat suunnittelun edetessä tarkentuneet. Yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 200.000 euroa suurempi kuin talousarviota valmisteltaessa käytetty alustava arvio. Tekninen ja ympäristötoimen infrapalvelu on velvoitettu esittämään ratkaisuvaihtoehtoja, joilla uhkaavalta talousarvion ylitykseltä vältytään.

 

Ensimmäisenä vaihtoehtona on esittää valtuustolle 200.000 euron lisämäärärahan myöntämistä investointikohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet. 

 

Toisena vaihtoehtona on poistaa valtuuston päättämästä investointihankelistauksesta kohde tai kohteita 200.000 euron arvosta.

 

Lisämäärärahan pyytäminen arvioidaan kaupungin ahtaassa rahoituskehyksessä huonommaksi vaihtoehdoksi.

 

Kiinteät rakenteet ja laitteet investointilistauksen kaikki kohteet ovat tärkeitä ja mahdollisimman nopeaa toteuttamista vaativia. Osa kohteista on jo aloitettu ja osalla on suurta merkitystä elinkeinoelämän ja asukkaiden toimintaolosuhteille. Ainoa kohde, jonka poistaminen investointilistauksesta vuodelta 2021, on edellä mainitut seikat huomioiden mahdollista poistaa, on "Puutarhan alueen kevyenliikenteen sillat".

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Talousarvion 2021 investointiohjelmasta kohdasta Kiinteät rakenteet ja laitteet poistetaan maininta "Puutarhan alueen kevyenliikenteen sillat".

 

Käsittely Kunnallistekniikan päällikkö Henri Heikkilä selosti asiaa kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 17.05.2021 § 151  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Toinen silta on ollut tarkoitus tehdä jätevedenpuhdistamon lähelle ja toinen silta kaupunginpuutarhan alueelle.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston edellä mainituin perustein poistavan vuoden 2021 talousarvion investointiohjelman kiinteät rakenteet ja laitteet -kohdasta puutarhan alueen kevyenliikenteen sillat.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa