Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin omistaman ravintolatilan vuokran määräaikainen pienentäminen

 

278/10.03.02.01/2021

 

KH 03.05.2021 § 143  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupunki on vuokrannut Forssan Piippuravintolat Oy:lle Kehräämön piipun juurella olevan kesäterassin sekä Kehräämöllä tilaus- ja lounasravintolana toimivan Vanhan Värjärin. Koronapandemian alkaessa yhtiöllä oli myös lounastoimintaa kirjaston kahvilassa. Kirjasto suljettiin koronarajoitusten vuoksi vuoden 2020 maaliskuusta toukokuun loppuun asti. Tässä yhteydessä yhtiö lopetti kirjaston kahvilan toiminnan.

 

Säännösten nojalla ravintolat, kahvilat, anniskeluliikkeet ja yökerhot on ollut pidettävä suljettuina asiakkailta alueilla, joilla se on ollut välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoitus ei ole koskenut henkilöstöravintoloita. Ruoan tai juoman myyminen liikkeestä muualla nautittavaksi on ollut mahdollista. Ulosmyynti on mahdollistanut toiminnan jatkamisen pienessä muodossa. Ravitsemisliikkeiden sulkeminen yleisöltä on vaikuttanut välittömästi yrittäjien mahdollisuuksiin harjoittaa ammattiaan. Säännökset eivät ole estäneet liiketilan käyttöä tarkoitukseensa kokonaan mutta ovat rajoittaneet sitä olennaisesti.

 

Alun perin sovitun vuokran maksun voidaan koronaviruksen le-viämisen estämiseksi säädetyn rajoituslainsäädännön voimas-saoloaikana katsoa olevan vuokralaiselle taloudellisesti kohtuu-tonta. Vuokran määrän huojennukselle voidaan katsoa olevan peruste. Sovitellun vuokran määrän tulee olla kohtuullinen mo-lemmille sopijaosapuolille. Vuokratiloja koskevat kaupungin kus-tannukset ovat säilyneet koko ajan ennallaan. Vuokran poistaminen kokonaan olisi kaupungille vuokranantajana kohtuutonta. Olosuhteiden muutos ei ole ollut kaupungin syytä, joten sen ei pidä joutua yksin kantamaan seurauksia.

 

Lähes kaikki ravitsemisliikkeet pidettiin asiakkailta suljettuina vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa. Vuoden 2020 kesäkuun alusta mahdollistettiin ravintoloiden terveysturvallinen avaami-nen siten, että ravitsemistoimintaan säädettiin asiakaspaikka-määrä-, aukioloaika- ja anniskeluaikarajoituksia. Nuo väliaikaiset säännökset olivat voimassa ensin 31.10.2020 saakka. Tämän jälkeen säädettiin uudet tartuntatautilain säännökset ajalle 1.11.2020 - 28.2.2021. Nykyiset ravitsemisliikkeiden toimintaa väliaikaisesti rajoittavat tartuntatautilain säännökset ovat voimassa 1.3. - 30.6.2021. Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoittavat sitä koskevat väliaikaiset säännökset.

 

Kuluvan vuoden maaliskuun alussa valtioneuvosto totesi yhteis-toiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot. Pandemian leviämisen vuoksi ravitsemisliikkeet edellytettiin valtioneuvoston asetuksen nojalla suljettavan yleisöltä mm. Kanta-Hämeessä 9. - 28.3.2021. Ravitsemisliikkeet eivät saaneet tarjoilla ruokaa ja juomaa asiak-kaille ravitsemisliikkeen sisä- tai ulkotiloissa. Alkoholijuomia ei saanut myydä asiakkaille paikalla nautittaviksi. Sallittua oli ulos-myynti, jossa elintarvikehuoneistosta luovutettiin elintarvikkeita tai juomia yksinomaan muualla kuin elintarvikehuoneistossa nautittavaksi. Poikkeusolot päättyivät 27.4.2021. Säännökset ja niiden nojalla tehdyt päätökset jatkuivat muuten ennallaan.

 

Kaupunginhallitus on tätä ennen kaupungin puolesta hyväksynyt Forssan Viihde Oy:n vuokran puolittamisen vuoden 2020 huhti- ja toukokuulta sekä vuoden 2020 lokakuusta lähtien siihen saakka, kunnes nykyisen kaltaiset rajoitustoimet loppuvat. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus on suositellut kaupungin tytäryhtiöille, että ne noudattaisivat soveltuvin osin kaupungin vuokranantajana tekemiä huoneenvuokran mahdollista perimättä jättämistä koskevia linjauksia

 

Forssan Piippuravintolat Oy pyytää kaupungilta vuokranalennusta vuoden 2020 huhti- ja toukokuulta sekä vuoden 2020 lokakuusta vuoden 2021 huhtikuun loppuun. Yhtiö on selostanut toimintaansa pyynnössään. Yhtiön olosuhteet ovat olennaisilta osiltaan samankaltaiset kuin esim. Forssan Viihde Oy:n ja olo-suhteet. Kaupunginhallituksen on johdonmukaista toimia tässä asiassa samalla tavoin kuin Forssan Viihde Oy:n pyyntöä käsiteltäessä ja kaupungin tytäryhtiöille suositusta annettaessa. Forssan Piippuravintolat Oy:n huoneenvuokra pienennettäisiin puoleen siihen saakka, kunnes nykyisen kaltaiset rajoitustoimet loppuvat. Kaupunginhallituksen voisi olla tarkoituksenmukaista oikeuttaa kiinteistöpäällikkö viranhaltijapäätöksin toteamaan, kauanko yhtiön huoneenvuokran pienentäminen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti jatkuu. 

 

Yhtiön pyyntö on kokouksen oheisaineistona.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta edellä selostetuin perustein Forssan Piippuravintolat Oy:n kaupungille maksaman vuokran puolittamisen vuoden 2020 huhti- ja toukokuulta sekä vuoden 2020 lokakuusta alkaen siihen saakka, kunnes yhtiön vuokraamia tiloja koskevat nykyisen kaltaiset rajoitustoimet loppuvat.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistöpäällikön viranhal-tijapäätöksin toteamaan, kauanko yhtiön huoneenvuokran pie-nentäminen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti jatkuu.  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa