Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Lausuntopyyntö 22.4.2021

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelmaan tehtävät ehdotukset

 

276/00.04.00/2021

 

KH 03.05.2021 § 141  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KHSHP on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti 7.5.2021 mennessä jäsenkunniltaan sekä alueen terveyskeskuksilta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ehdotuksia koskien sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelmaa. Ehdotusten toivotaan tuottavan tietoa palveluiden tulevaan käyttöön vaikuttavista muutostekijöistä sekä tarpeista erikoissairaanhoidon palveluiden suuntaamiseen ja painotuksiin. Selvitys kuntien ehdotuksista ja niiden huomioon ottamisesta liitetään osaksi sairaanhoitopiirin valtuustolle annettavaa talousarvio- ja suunnitelmaesitystä.

 

Kirjeessään KHSHP arvioi, että kuntamaksujen kokonaisnousu vuonna 2022 asettuu 3,0 ja 4,4 prosentin välille. Kuntamaksujen kasvuun vaikuttavat merkittävimmin ulkopuolisten sairaaloiden käyttö, henkilöstökulujen ja työaikalainsäädännön muutosten vaikutusten suuruus sekä muut kirjeessä mainitut seikat.

 

Kirjeessä on myös arvioitu, mitä arvioidut kuntamaksujen nousut tarkoittaisivat kuntakohtaisesti. Alustava arvio perustuu kahden vuoden ja kolmen kuukauden hinnaston mukaiseen käyttöön. Lopullisten suhteellisten kuntaosuuksien määrityksessä huomioidaan vielä huhti-, touko- sekä kesäkuun 2021 hinnaston mukainen käyttö. Alustavien arvioiden mukaan Forssan kaupungin kuntamaksut nousisivat 6,4 - 8,4 prosenttia, mikä tarkoittaisi 887 000 - 1 163 000 euron nousua. Kirje on liitteenä.

 

Forssan kaupungin ehdotetaan tekevän KHSHP:n vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelmaan seuraavat ehdotukset:

 

- KHSHP jatkaa edelleen uudistusohjelmaansa, joka tähtää vaikuttavuuden lisäämiseen, talouden hallinnan ja ennustettavuuden kehittämiseen ja tuottavuuden kehittämiseen.

 

- Ahveniston sairaalaan kohdalla noudatetaan poistosuunnitelmaa ja pidättäydytään taloussuunnitelmakaudella isoista lisäpoistoista, koska Ahveniston sairaalan palveluntuottokyvyssä ei ole tapahtunut lisäpoistoja tukevaa olennaista muutosta.

 

- KHSHP:n ja FSHKY:n välistä yhteistyötä kehitetään edelleen monipuolisten, tehokkaiden ja sujuvien lähipalvelujen turvaamiseksi.

- KHSHP:n ja FSHKY:n potilastietojärjestelmiä pyritään kehittämään yhteensopiviksi hoitoketjujen kehittämiseksi ja järjestelmiin liittyvien päivityskustannusten hillitsemiseksi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin tekevän edellä luetellut ehdotukset KHSHP:n vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022- 2025 taloussuunnitelmaan. 

 

Käsittely Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti kau-punginhallituksen hyväksyvän neljännen ehdotuksen seuraavin lisäyksin:

 

"-  KHSHP:n ja FSHKY:n potilastietojärjestelmiä pyritään asiakkaan keskiössä ollessa kehittämään yhteensopiviksi hoitoketjujen kehittämiseksi ja järjestelmiin liittyvien päivityskustannusten hillitsemiseksi."

 

Päätettyään keskustelun ja tiedusteltuaan asiaa puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen Häggmanin ehdottamista lisäyksistä yksimielinen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi neljännen ehdotuksen siihen kokouksessa tehtyine lisäyksineen ja muut ehdotukset kaupungin-johtajan ehdotuksen mukaisina.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa