Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 26.04.2021 § 137  

  

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitus-luonteiset asiat:

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on 8.4.2021 vahvistanut kaksivuotisen esiopetuskokeilun kokeilutoimipaikat ja kokeilutoimipaikkojen alueet, dnro 80/12.00.00/2021.

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt kaupungille 60.000 euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön ajalle 1.11.2021 - 31.10.2022, dnro 650/02.05.01.00/2020.

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on 15.4.2021 myöntänyt kaupungille esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen erityisavustusta 90.000 euroa mutta kuitenkin enintään 80% toteutuneista kustannuksista vuosille 2021-2022, dnro 391/02.05.01.00/2020.

 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on 15.4.2021 myöntänyt kaupungille varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen erityisavustusta 224 000 euroa mutta kuitenkin enintään 80% toteutuneista kustannuksista vuosille 2021-2022., dnro 182/02.05.01.00/2021.

 

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 19.4.2021 hankkinut  reittipohjaisia joukkoliikennepalveluja vuodelle 2021. Hankinnat koskivat liikennöintiä, josta Forssan kaupunki maksaa osuuden.

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2021 myöntänyt EcoFinity Oy:lle koetoimintaluvan jätteen loppukäsittelyyn plasmahöyrymenetelmää käyttäen.

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2021 tarkistanut Envor Group Oy:lle ja Loimi Kierto Oy:lle biokaasulaitosta ja kompostointilaitosta varten myönnettyä ympäristölupaa; dnro 530/11.01.00.00/2020.

 

- Tilintarkastuspalveluiden hankintaa koskeva Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokouksen 14.4.2021 (9 §) pöytäkirjan ote

 

- Hämeen poliisin neuvottelukunnan 17.3.2021 kokouksen pöytäkirja

 

 - merkkipäiväluettelo ajalta 1.6. - 31.7.2021 liitteenä

 

- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksen 16.4.2021 tilannekatsausmuistio

 

- johtoryhmän kokouksen 12.4.2021 muistio.

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa