Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Keskusvaalilautakuntaan kuntavaalien ajaksi valittavat varajäsenet

 

209/00.00.01/2021

 

 

 

 

 

KH 19.04.2021 § 113 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Valtuuston kuluvaksi vaalikaudeksi valitsema keskusvaalilautakunta vastaa kuluvan vuoden kuntavaalien käytännön järjestelyistä.

 

Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaali-lautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan työskentelyyn. Vaali-asiamiehet toimittivat ehdokashakemukset sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskenee ilmoitukset keskusvaalilautakunnalle 9.3.2021. Keskusvaalilautakunta käsitteli saapuneita ehdokashakemuksia kokouksessa 15.3.2021. Hakemuksia voidaan vielä täydentää.

 

Tähänastisten tietojen mukaan kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuu lautakunnan puheenjohtaja Aila Lahtinen. Jäsen Juhani Anttilan ja varajäsen Eila Murtolahden puolisot ovat myös ehdokkaina. Varajäsen Irkka Ryhtä on valittu vaalitoimikuntaan. Hänen olisi ensisijaista voida osallistua vaalitoimikunnan työhön. Hän joutuu näin esteellisenä vetäytymään keskusvaalilautakunnan toiminnasta.

 

Vaalilain 14 §:n nojalla kaupunginhallitus saa tarvittaessa määrätä keskusvaalilautakuntaan väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.  

 

Vaalilain 13 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

 

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on seuraava:

 

Lahtinen Aila

puheenjohtaja

Suojanen Eeva

varapuheenjohtaja

Kesti Pirjo

jäsen

Juvonen Satu

jäsen

Anttila Juhani

jäsen

Wikström Sirke

1. varajäsen

Lehtinen Pauliina

2. varajäsen

Raita Antti

3. varajäsen

Murtolahti Eila

Ryhtä Irkka

4. varajäsen

5. varajäsen

Virtanen Jorma

6. varajäsen

Pirkkalainen Marja

7. varajäsen

 

 

Edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneiden äänestäjäryhmien edustavuuden huomioon ottamiseksi kustakin äänestäjäryhmästä valitaan yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Yhdenkin huomioon otettavan äänestäjäryhmän ollessa vailla edustusta muusta ryhmästä ei saa valita keskusvaalilautakuntaan kahta edustajaa. Vaikka säännös ei sitä edellytäkään, käytännössä on useimmiten valittu viisi eniten ääniä edellisissä kunnallisvaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. Äänestäjäryhmien edustus arvioidaan erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä valittaessa.

 

Kuntalain 33 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luottamustoimeen on se, jolla on äänioikeus, jonka kotikunta kaupunki on ja joka ei ole holhouksen alainen.

 

Kaupunginvaltuustoon ei kuntalain 34 §:n mukaan ole vaalikelpoinen

 

1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä

 

2. kaupungin palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kaupunginhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä

 

3. kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

Kuntalain 36 §:n mukaan valtuustoon vaalikelpoinen on vaalikelpoinen keskusvaalilautakuntaan, ei kuitenkaan lautakunnan alainen kaupungin palveluksessa oleva henkilö

 

Kuntavaalien ehdokas ei saa osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn. Vaaliasiamies ei saa olla lautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.

 

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun ottamatta valtuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Tilalle valittavien tulisi olla samaa sukupuolta kuin esteellisten.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kuntavaalien ajaksi kaksi väliaikaista varajäsentä kuntavaaleissa esteellisten varajäsenten Eila Murtolahden ja Irkka Ryhdän tilalle.

 

Päätös Kaupunginhallitus valitsi Essi Witkan Irkka Ryhdän tilalle keskusvaalilautakunnan varajäseneksi ja siirsi Eila Murtolahden tilalle valittavan varajäsenen osalta asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

 

KH 26.04.2021 § 134  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus valitsee Väinö Lammintaustan Eila Murtolahden tilalle keskusvaalilautakunnan väliaikaiseksi varajäseneksi kuntavaalien ajaksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa