Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Musiikkiopiston kahden vakinaisen tuntiopettajan toimen täyttölupa

 

 

 

KH 19.04.2021 § 111  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Sivistysjohtaja ja musiikkiopiston rehtori hakevat lupaa täyttää kaksi  musiikkiopistoon sijoitettua tuntiopettajan työsuhteista tointa vakinaisesti sisäistä hakumenettelyä käyttäen.

 

Musiikkiopistossa on kaksi tyhjää vakanssia (4044 ja 4049), jotka on tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä muuttaa viroista työsuhteisiksi toimiksi. Samalla toimien nimike muutetaan tuntiopettajaksi.

 

Vakanssi 4044 tarkoittaa popin ja jazzin tuntiopettajaa, jonka pääaine on sähkökitara. Tehtävään sisältyy sähköbassonsoiton ja afroamerikkalaisen musiikin perusteiden opetusta sekä pop-jazz -bändien ohjausta. Opettaja toimii jäsenenä pop-jazz -kollegiossa suunnitellen ja kehittäen sen toimintaa.

 

Vakinaisen pop-jazz-opettajan tarpeen perustelut ovat seuraavat: opetuksen laadun ja jatkuvuuden turvaaminen, pop-jazz-linjan vahvistaminen, instrumenttivalikoiman tasapainottaminen sekä bändisoittimien suosion jatkuva kasvu. Opetuksen tarve on ilmeinen.

 

Vakanssi 4049 tarkoitaa harmonikan soittoa opettavaa tuntiopettajaa. Tehtävään sisältyy niin alle kouluikäisten valmennusoppilaiden kuin musiikin ammattilaisuuteen tähtäävien nuorten opetusta ja erilaisten kokoonpanojen ohjausta. Tehtävään kuuluu opetusta Someron toimipisteessä, jossa harmonikkaopettaja vastaa myös teoriaopetuksesta.

 

Vakinaisen harmonikansoiton opettajan tarpeen perustelut ovat seuraavat: harmonikansoiton opetuksen tarve, vakaa tuntimäärä, uusien oppilaiden rekrytoimisen ja työn kehittämisen edellyttä vakinaisen opettajan läsnäolo, harmonikkaopetuksen tuoma musiikkiopiston opetustarjonnan monipuolistaminen, harmonikan sopiminen monenikäisille soittajille, harmonikan suosio soolo- ja yhtyesoittimena, opettajan tarve Someron toimipisteessä, jossa harmonikansoitto on ollut suosittua, yhtyeiden ohjauksen ja teoriaopetuksen sisältyminen opetukseen, opettajan hyödyntäminen myös Wahren-opiston puolella, jossa kuluvana lukuvuotena  käynnistetty suosittu harmonikkapiiri sekä pitkäaikaisen harmonikansoitonopettajan eläköityminen helmikuun alussa toissa vuonna. Sen jälkeen tehtävää on hoidettu määräaikaisena.

 

Kelpoisuusvaatimuksena kyseisiin tuntiopettajan toimiin on opetustoimen kelpoisuuvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 6 luvun 19 §:ssä edellytetty soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto tai asianomaisen taiteenalan vähintään opistoasteinen opettajantutkinto.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

muuttaa vakanssit 4044 ja 4049 viroista työsuhteisiksi toimiksi ja samalla muuttaa nimikkeet tuntiopettajan nimikkeiksi,

myöntää luvan kahden musikkiopiston tuntiopettajan toimen, vakanssit 4044 ja 4049, vakinaista täyttämistä varten sisäisellä hakumenettelyllä,

toteaa, että kelpoisuusvaatimus mainittuihin tuntiopettajan toimiin on opetustoimen henkilöstön kelpoisuuvaatimuksia koskevan asetuksen (986/1998) 6 luvun 19 §:ssä edellytetty soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto tai asianomaisen taiteenalan vähintään opistoasteinen opettajantutkinto  

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa