Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Toimistosihteerin toimen täyttölupa

 

 

 

KH 19.04.2021 § 109  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

 Talousjohtaja ja toimistopäällikkö hakevat lupaa täyttää keskushallinnon toimistopalveluyksikköön sijoitettu toimistosihteerin vakituinen toimi (vakanssi 1037) sisäistä hakumenettelyä käyttäen.

 

 Kaupungin toimistopalveluyksikkö tuottaa kaupungin tarvitsemat

 toi­mis­to­pal­ve­lut. Vakansseja toimistopalveluyksikössä on 24. Henkilöstön eläköityessä on py­rit­ty en­si­si­jai­ses­ti  jakamaan kaupungin eri yksiköiden tarvitsemia palveluita useal­le eri työntekijälle, mikäli se on ollut mahdollista.

 

 Vuonna 2021 heinäkuuhun mennessä on eläköitynyt tai eläköityy kolme työntekijää, joiden tehtäviä on järjestelty usealle työntekijälle. Työtapoja on kehitetty digitalisaation avulla. Pärjäävä Forssa II-ohjelman mukaisesti toimistopalveluyksikkö jättää täyttämättä kaksi kolmesta eläköitymisen johdosta avoimeksi tulevasta virasta tai toimesta.

 

 Toimistopalveuyksiköstä on eläköitymässä seuraavan neljän vuoden aikana ainakin kuusi työntekijää.

 

 Ostopalveluna hankittavat toimistopalveluyksikön tehtävät eivät ole muuttuneet, vaan toimistopalveluyksikön palveluja tarvitaan edelleen samalla tavalla kuin ennen eläköitymisiä.

  

 Toimistopalveluyksikössä on toiminut määräaikainen toimistosihteeri toukokuusta 2018 alkaen. Sitä aikaisemmin hän hoiti lyhyehköjä määräaikaisia sijaisuuksia. Hänen tehtäviinsä kuuluu varhaiskasvatuksen, henkilöstöhallinnnon ja palvelupisteen tehtäviä. Hänellä on useaan muuhunkin tehtäväkokonaisuuteen laaja kokemus. 

 

 Tehtävien hoitaminen sisäisin järjestelyin ei ole mahdollista. Toimen täyttämättä jättäminen aiheuttaa resurssivajetta. Toimen määräaikaiselle täyttämiselle ei jatkossa ole enää perustetta.

 

 Tarkoituksenmukaista on täyttää toimistosihteerin toimi ilman julkista hakua sisäistä hakumenettelyä käyttäen ja näin mahdollistaa kaupungin palveluksessa olevien määräaikaisten kelpoisten työntekijöiden hakeutuminen vakituisiin palvelussuhteisiin. Työsopimuslain 2 luvun 6 §:n mukaan työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaisesti varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä.               

 

Henkilöstökustannukset on varattu vuoden 2021 talousarvioon.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus myöntää luvan täyttää keskushallinnon toimistopalveluyksikköön sijoitettu toimistosihteerin vakituinen toimi (vakanssi 037) 1.5.2021 alkaen sisäistä hakumenettelyä käyttäen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa