Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) järjestelyerä 1.4.2021 alkaen

 

331/01.00.01.00/2020

 

KH 19.04.2021 § 108  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mu­kaan palkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan pal­kan­mak­su­kau­den alusta paikallisella järjestelyerällä, joka on 0,8 pro­sent­tia KVTES:n palkkasummasta.

 

KVTES luvussa II Palkkaus ja sen 11 §:n pöytäkirjamerkintä edellyttävät, että työnantaja käyttää henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % KVTES:n soveltamisalaan kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Jos palkkahinnoitteluliitteen soveltamisalaan kuuluu vähintään 30 henkilöä, työnantajan on käytettävä tämän henkilöstön harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % heidän yhteen laskettujen tehtäväkohtaisten palkkojensa palkkasummasta. Tarkistus tehdään vuosittain.

 

Tämän määräyksen perusteella KVTES:n palkkahinnoitteluliitteisiin 2 ja 5 kuuluville työntekijöille jaettiin henkilökohtaiset lisät, jotta 1,3 %:n vaatimus toteutuisi.

 

 Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neu­vot­te­le­vat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluista laa­di­taan pöytäkirja, josta käyvät ilmi osapuolten näkemykset mah­dol­li­si­ne perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työn­an­ta­ja päättää paikallisen jär­jes­te­ly­erän käytöstä tehtäväkohtaisten palk­ko­jen korotuksiin ja/tai hen­ki­­koh­tai­siin lisiin tai vastaaviin ko­ro­tuk­siin.

 

KVTES:n henkilöstön järjestelyerä tehtäväkohtaisiin palkkoihin on 2422 €/kk ja henkilökohtaisiin lisiin palkkahinnoitteluliitteeseen 2 kuuluville 696 €/kk ja palkkahinnoitteluliitteeseen 5 kuuluville 2932 €/kk.

 

 KVTES:n henkilöstön jär­jes­te­ly­erää koskenut pääsopimuksen mukainen neuvottelu pi­det­tiin 16.2.2021, 19.2.2021 ja 7.4.2021. Järjestelyerän jakamisesta saavutettiin yksimielinen neu­vot­te­lu­tu­los.

 

Tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 73 työntekijällä. Korotuksen saajia olivat varhaiskasvatuksen 57 lastenhoitajaa, 4 toimistohenki-löä ja loput yksittäisiä nimikkeitä. Keskiarvokorotus oli noin 34 €/kk.

 

Henkilökohtaista lisää sai 77 työntekijää. Korotuksen saajia olivat 26 koulunkäynninohjaajaa, 20 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 12 varhaiskasvatuksen opettajaa, 5 varhaisen tuen ohjaaja ja loput yksittäisiä nimikkeitä. Keskiarvokorotus oli noin 47 €/kk.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) paikallisen järjestelyerän jakamisen yllä selostetun neuvottelutuloksen mukaisesti 1.4.2021 alkaen. 

 

Käsittely Varajäsen Sirkka-Liisa Anttila saapui tämän asian käsittelyn kohdalla jäsen Johanna Häggmanin tilalle kokoukseen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa