Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnallinen teknisen henkilöstön (TS) järjestelyerä 1.4.2021 alkaen

 

 

 

KH 19.04.2021 § 107  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mu­kaan palkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan pal­kan­mak­su­kau­den alusta paikallisella järjestelyerällä, joka on 0,8 pro­sent­tia TS:n palkkasummasta.

 

Paikallisesta järjestelyerästä kohdennetaan sopimuksen mukaan 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin ja 0,5 % tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

 

 Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neu­vot­te­le­vat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluista laa­di­taan pöytäkirja, josta käyvät ilmi osapuolten näkemykset mah­dol­li­si­ne perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työn­an­ta­ja päättää paikallisen jär­jes­te­ly­erän käytöstä tehtäväkohtaisten palk­ko­jen korotuksiin ja/tai hen­ki­­koh­tai­siin lisiin tai vastaaviin ko­ro­tuk­siin.

 

Teknisen henkilöstön järjestelyerä tehtäväkohtaisiin palkkoihin on 987,72 €/kk ja henkilökohtaisiin lisiin 690,53 €/kk.

 

 Kunnallisen teknisen henkilöstön (TS) jär­jes­te­ly­erää koskenut pääsopimuksen mukainen neuvottelu pi­det­tiin 23.3.2021 ja 30.3.2021. Järjestelyerän jakamisesta saavutettiin yksimielinen neu­vot­te­lu­tu­los.

 

 Tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin käytettiin 1058,00 €/kk, joka ylittää jaettavan erän 70,28 €/kk. Henkilökohtaisiin lisiin käytettiin 690,53 €/kk, joka ylittää siihen varatun erän 49,47 €/kk.

 

 Tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 19 työntekijällä. Henkilökohtaista lisää sai 16 työntekijää. Tehtäväkohtaisten palkan 100-140 euron korotuksen sai kaksi työntekijää, 60-80 euron korotuksen viisi työntekijää ja 30-50 euron korotuksen 12 työntekijää. Henkilökohtaista lisää korotettiin 20-50 eurolla 13 työntekijän osalta, kolme työntekijää sai 70-100 euron henkilökohtaisen lisän korotuksen. Tekninen sopimus koskee 58 työntekijää.

 

 Lisäksi kolmen vesihuoltoliikelaitoksen työntekijän kiinteät erillislisät ja osa kahden työntekijän henkilökohtaisesta lisästä siirrettiin ao. työntekijöiden suostumuksin tehtäväkohtaiseen palkanosaan, eikä sillä ollut vaikutusta järjestelyerän käyttöön. Kyseessä oli tekninen siirto palkanosasta toiseen. Sillä saavutettiin tehtävien vaativuuden mukainen tehtäväkohtainen palkka ja tasapainoinen henkilökohtainen lisä.

 

 

Järjestelyeräkorotukset toteutetaan yleiskorotettuihin palkkoihin. Kuntatyönantajan ohjeen mukaan palkkoja korotetaan ensin yleiskorotuksella ja sen jälkeen järjestelyeräkorotuksella. Järjestys on tämä, koska molemmat korotukset tuleva samasta ajankohdasta voimaan

 

Neuvottelutuloksen mukainen yhteenveto ja neuvottelupöytäkirja järjestelyeräkorotuksista 1.4.2021 alkaen ovat luettavissa kokouksessa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) paikallisen järjestelyerän jakamisen ja palkanosien tekniset siirrot yllä selostetun neuvottelutuloksen mukaisesti 1.4.2021 alkaen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa