Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ilmoitusasiat

 

KH 19.04.2021 § 128  

  

 

 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 25.3.2021 tartuntatautilain 58 §:n nojalla määrännyt toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettaviksi siten, ettei tiloja saa käyttää 7.-9. vuosiluokkien  opetuk-sen järjestämiseen ajalla 29.3.-5.4.2021, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti 30.3.2021 ohjauskirjeen, joka koskee tartuntatautilain mukaista pakollista terveystarkastusta ja tietojen antamista koskevia muutoksia tartuntatautilaissa, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti 22.3.2021 ja 22.3.2021 päivitti ohjauskirjeen, joka koski Covid-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88 §:n 1 kohdan käyttöönoton huomioon ottamista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto kielsi 31.3.2021 tartuntatautilain 58 ja 58 d § n nojalla toimialueellaan yli kuuden henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sekä määräsi asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset. Määräys on voimassa ajalla 1.4. - 30.4.2021, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto sulki 31.3.2021 tartuntatautilain 58 g §:n nojalla yleisölle avoimet tilat Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Määräys on voimassa 1.4. - 14.4.2021, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksen 30.3.2021 pöytäkirja

 

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen 30.3.2021 pöytäkirja.

 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 29.3.2021 pöytäkirja

 

- Sosiaali- ja terveysministeriö on 8.4.2021 lähettänyt ohjauskirjeen, joka koskee virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämistä koskevia rajoitustoimenpiteitä, dnro 265/09.06.01/2020.

 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt kaupungille etsivään nuorisotyöhön 60.000 euroa ajalle 1.11.2021 - 31.10.2022, dnro 650/02.05.01.00/2020.

 

- ympäristölupalautakunnan alaisen toimialan vuoden 2020 sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva selvitys

 

- Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa 29.3.2021 kaupungin tekevän korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 17.3.2021 nro 21/0139/2 koskevan valituslupa-hakemuksen ja valituksen. Ne on toimitettu 13.4.2021 korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 

- yhdyskuntalautakunnan kokouksen 24.3.2021 pöytäkirja

 

- vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 25.3.2021 pöytäkirja

 

- yhteistoimintaryhmän kokouksen 29.3.2021 pöytäkirja

 

- sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksen 30.3.2021 pöytäkirja

 

- tarkastuslautakunnan kokouksen 30.3.2021 pöytäkirja

 

- ympäristölupalautakunnan kokouksen 30.3.2021 pöytäkirja

 

- kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksien 26.3.2021, 1.4.2021 ja 9.4.2021 tilannekatsausmuistio, kaupungin koronavirustilanteessa tekemiä toimenpiteitä, päätöksiä ja tiedottamista koskeva muistio.

 

- johtoryhmän kokouksien 22.3.2021 ja 29.3.2021 muistiot

 

 Kokousasiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM - Kaupunginhallitus - Kokousasiakirjat).

 

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 25.3. - 14.4.2021.

(CM - Kaupunginhallitus - Viranhaltijapäätökset).

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi

 

 2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi

 

3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa