Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin elinkeinoelämän kehittämistä koskeva valtuustoaloite

 

247/00.01.02/2021

 

 

 

 

 

KV 12.04.2021 § 41 

 

 

Valtuutettu Sirkka-Liisa Anttila luki allekirjoittamansa kaupungin elinkeinoelämän kehittämistä koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Suomessa on 56 seutukaupunkia, joissa asuu miljoona asukasta. Seutukaupungit  ovat seutujensa toiminnallisen kehittämisen vetureita. Seuduilla syntyy n. 15 %:ia Suomen BKT:stä. Seutukaupungit ja seudut ovat teollisen Suomen kivijalka. Niiden rooli on tärkeä myös monien ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden toteuttamisessa.

 

Koko Suomen kilpailukyvyn edistäminen edellyttää alueiden, seutujen erikoistumista ja yhteistyötä. Yhteistyön tekemiseksi tarvitaan vahvoja, toimivia ja byrokratialtaan hyvin kevyitä ja uusia mahdollisuuksia luovia toiminta-alustoja, verkostoja. Näiden verkostojen rakentamiseen pitää nyt Forssan seudulla panostaa. Ne eivät synny itsestään. Ne verkostot ovat tärkeitä työvälineitä seutujen kehittämistyössä.

 

Koronakriisi on opettanut suomalaiset tekemään työtä erilaisten verkkopalvelujen avulla. Työn tekeminen onnistuu lähes miljoonalla suomalaisella tällä hetkellä etänä verkostojen avulla. Se antaa mahdollisuuksia ihmisten hakeutua pois pääkaupunkiseudun kalleista elämisen kustannuksista maaseutumaisempaan rauhaan luonnon tarjoamien monien harrastusten pariin. Forssan Seudun pitäisi aktivoitua tässä asiassa näkyvästi ja kuuluvasti. Muutoin Forssan kaupungin hiljaisen varma näivettyminen jatkuu.

 

Forssan seudun tunnettu brändi on ollut ja pitäisi olla jatkossakin järkivihreys ja kiertotalous. Olemme olleet näissä asioissa kehityksen kärjessä. Seudullamme toimivat sekä HAMK:in että LUKEN Jokioisten tutkimusyksiköt, joiden osaamista seutumme elinkeinoelämän olisi järkevää hyödyntää juuri esimerkiksi kiertotalouden edistämiseksi. Se olisi työtä ja toimeentuloa ihmisille.

 

Seutukaupunkien kehittämistyön toimenpiteet on valmisteltu hyödynnettäviksi. Tämän toimeenpano-ohjelman mahdollisuuksien hyödyntämistä pidämme tärkeänä seutumme elinkeinoelämän kehittämistyössä, uusien työpaikkojen luomiseksi erityisesti nyt koronakriisistä noustaessa. Kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistämisessä tarvitaan lisää innovaatioita ja investointeja. Puurakentamista pitää suosia ilmastoystävällisenä materiaalina.

 

Missä ovat Forssan kaupungin päätökset hyödyntää Seutukaupunkiohjelman kehittämistyön meille soveltuvia toimenpiteitä? Miksi Forssa ei hyödynnä näitä? Ohjelman mukaan niihin on mahdollisuus hakea Työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitustakin.

 

Tästä syystä me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Forssan kaupunginhallitus valmistelee esityksen ja tuo sen kaupunginvaltuustoon tiedoksi kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi hyödyntämällä Seutukaupunkiohjelman mahdollistamat ja meille soveltuvat kehittämistoimet mukaan lukien niin kiertotalouden kuin järkivihreydenkin edistämistoimet."

 

Sirkka-Liisa Anttilan lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut Suvi Aaltonen, Arto Heino, Johanna Häggman, Sirkka-Liisa Ilvonen, Marjut Kallioinen, Pia Kuparinen, Pentti Mansikkamäki, Sami Mattila, Pekka Murtolahti, Manu Mäkinen, Irmeli Vinnikainen ja Tapio Virtanen sekä varavaltuutetut Antero Koskenoja, Aila Lahtinen ja Katariina Pohjalainen.

 

Päätös Valtuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 19.04.2021 § 124  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa johtoryhmälle tehtäväksi laatia yhteistyössä Forssan Yrityskehitys Oy:n kanssa valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupungin-hallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa