Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Eri urheilulajien tila- ja kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskeva valtuustoaloite

 

274/10.03.02.00/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

KV 11.05.2020 § 44 

 

Valtuutettu Sanni Grahn-Laasonen luki eri urheilulajien tila- ja kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Forssa on aktiivinen liikunta- ja urheilukaupunki. Meillä on maineikas historia urheilukaupunkina, ja tänä päivänäkin seutukunnallamme on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet liikkua, harrastaa ja urheilla. Laji- ja seurakirjo on meillä runsas, ja tarjolla on erityisesti lapsille ja nuorille mahdollisuuksia matalan kynnyksen vapaa-ajan harrastamisesta aina korkeimmalle kilpatasolle saakka.

 

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja urheilulle. Monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen lapsille, nuorille ja koko väestölle on loistava sijoitus kuntalaisten hyvinvointiin. Me valtuustoaloitteen allekirjoittajat katsomme, että Forssan tulee olla tulevaisuudessakin Suomen kirkkainta kärkeä vapaa-ajan liikkumisessa, harrastusmahdollisuuksissa ja elämänlaadussa.

 

Harjoittelu- ja harrastusolosuhteissa on eri lajien ja urheiluseurojen välillä kaupungissamme suuria eroja. Tämä epätasa-arvo on noussut viime vuosina yhä vahvemmin esiin, kun kustannukset ovat nousseet, harrastajamäärät vähentyneet ja taloudelliset resurssit seuroissa ovat tiukat. Suuri osa seuroista harjoittelee kaupungin tiloissa pienin kustannuksin, mutta esimerkiksi salibandyseura Forssan Suupparit yksityisissä vuokratiloissa. Salibandyn harrastajien salimaksut ovat merkittävästi korkeammat kuin kaupungin omistamissa saleissa pelaavien muiden lajien juniorijoukkueiden.

 

Kaupungin ruohokentät ovat surkeassa kunnossa, ja Forssan Jalkapalloklubi (FJK) on joutunut ratkomaan jalkapalloilijoiden harjoitteluolosuhteiden puutteita mm. toteuttamalla keinonurmen yksityisin varoin. Jalkapallo on Forssassakin erittäin suosittu, matalan kynnyksen laji, joka sopii kaikille.

 

Forssan Naisvoimistelijoiden tilanne on jäänyt varjoon. Forssan Naisvoimistelijat on perinteikäs, suosittu ja myös kilpatasolla menestynyt voimisteluseura. Harrastajia seurassa on noin 395, josta suuri osa on tyttöjä. Huomattavaa on, että seuran harrastajamäärä on jopa kasvanut viime vuosina, vaikka kaupungin väkimäärä on vähentynyt.

 

Harjoitteluolosuhteet Forssassa eivät vastaa lajin tarpeita. Tällä hetkellä voimistelijat harjoittelevat muiden lajien ehdoilla, liian pienissä saleissa ja kovilla alustoilla. Seura ei saa kaupungilta seuratukea ja on hankkinut itse omilla rahoillaan suurimman osan välineistään, joita käyttävät päiväaikaan myös kaupungin koululaiset. Kilpajoukkueet eivät pääse harjoittelemaan ohjelmiaan kilpailuolosuhteita vastaavissa, oikean kokoisissa tiloissa ennen kilpailuja. Kaupungin uusista liikuntahankkeista yksikään ei tämän hetkisen tiedon mukaan palvele forssalaisia voimistelijoita. Epäsopivien harjoitusalustojen vuoksi rasitusvammat ovat yleisiä voimistelijoiden keskuudessa, ja seura on jo pitkään toivonut kanveesia, eli joustolattiaa.

 

Forssan Naisvoimistelijat ry on alustavasti suunnitellut omien tilojen vuokraamista tai hankkimista, mutta se edellyttää myös kaupungin sitoutumista hankkeeseen.

 

Nämä esimerkit eri lajien harjoitteluolosuhteiden puutteista eivät varmasti ole ainoita laatuaan, vaan kehittämistarpeita on eri lajeilla.

 

Edellä olevan perusteella esitämme, että kaupunki ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Forssan Naisvoimistelijoiden ja Forssan Suuppareiden tilaongelmien ratkaisemiseksi sekä jalkapalloilijoiden (Forssan Jalkapalloklubin) ruohokenttien kunnostamiseksi.

 

Lisäksi edellytämme, että kaupungin liikuntatoimi toteuttaa selvityksen kaupungin liikuntatilojen käytöstä, tilojen soveltuvuudesta eri lajien tarpeisiin, salivuorojen jaon perusteista, harrastajamääristä, kehittämistarpeista, harrastajakohtaisista kustannuksista, eri lajien ja seurojen tukemisesta suoraan ja välillisesti sekä suunnitelman siitä, miten eri lajien ja seurojen välistä yhdenvertaisuutta kehitetään.

 

Yhteinen tavoitteemme on, että kaikki urheiluseurat ja koko lajikirjo voivat hyvin Forssassa ja että Forssan vetovoima liikunta- ja urheilukaupunkina vahvistuu."

 

Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Sanni Grahn-Laasonen, Jouko Haonperä, Jaana Lähteenkorva, Turkka Mali, Jarkko Männistö, Mika Penttilä, Minna Penttilä, Lotta Saarenmaa ja Ossi Stenholm sekä varavaltuutettu Kaisu Norbäck.

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KH 25.05.2020 § 145 

 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle sekä yhdyskuntalautakunnalle yhteisesti tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

SITLA 15.12.2020 § 116 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290,

 jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on selvittänyt aloitteessa vaadittavaksi mainittuja seikkoja. Lautakunnan saamat selvitykset ovat nähtävänä liitteissä.

 

Kaupungin salivuorot ovat seurojen haettavissa joka kevät. Kaikilla liikuntaseuroilla on oikeus anoa käyttöönsä kaupungin (liikunta)tiloja. Forssan kaupungissa on poikkeuksellisen suuri lajikirjo, kun huomioidaan kaupungin koko. Tämä on mahdollista, koska kaupungin liikuntatiloja käyttää myös muiden kuntien harrastajat. Investointi ja käyttökustannukset kohdistuvat kuitenkin yksinomaan Forssan kaupungille.

 

Forssan kaupungin talousarviossa ei ole varattu määrärahoja seurojen avustamiseen, vaan tukimuoto on seuroille kohtuulliset tilakustannukset kaupungin ylläpitämissä tiloissa.

 

Forssan Suupparit ry

 

Forssan Suupparit ry ei harjoittele kaupungin tiloissa, vaan on vuokrannut omat yksityiset tilat (Jokioisten Leipä Areenan).  Kaupungilla ei ole tarjota omissa tiloissa harjoitusolosuhteita täysimittaisessa salibandykaukalossa. Kaupunki on kuitenkin tukenut salibandyn harrastamista ja Forssan Suupparit ry:tä hankkimalla varusteita, jotka on sijoitettu salibandyareenalle.

Kaupungin omistamat varusteet salibandyareenalla: Kaukalo, pelialusta, maalit, katsomo, pelikello, sekä vuonna 2020 hankittu joustoalusta.

 

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.3.2020 (§ 34) periaatteen, jonka mukaan kaupunki tukee forssalaisten lasten nuorten salimaksuja salibandyareenalla syyskaudella 2020.Tuki alentaa junioreden kenttamaksuja ja  koskee kaikkia juniorikäyttäjiä eli sälibandyn lisäksi ainakin voimistelun ja futsaalin harrastajia.

 

Vuoden 2021 talousarvioon on varattu 12 000 euroa päivävuorojen hankkimista ja salibandyareenan sähkölaskuja varten.

 

Yhdenvartaisuuden lisäämisen kannalta olisi mahdollista, että

 

 1. kaupunki vuokraa itselleen salibandyareenan ja ottaa sen yhdeksi omaksi liikuntatilakseen, jota jaetaan seuroille muiden tilojen jakamisen yhteydessä. Vuosittaiset lisäkustannukset olisivat 100 000-200 000 euroa vuodessa riippuen siitä, kuinka paljon käyttäjiltä peritään areenan käytöstä käyttömaksuja,

 

 1. kaupunki varaa/ostaa vuoroja Eerikkilän urheiluopistosta salibandyn harrastajille,

 

 1. kaupunki tukisi forssalaisia junioreja, jolloin forssalaisten

kausimaksut olisivat muiden kuntien juniorien maksuja pienempiä (järjestelyä on käytetty jääurheilussa/Forssan jäähallissa)

 

 

Forssan Naisvoimistelijat ry.

 

Forssan Naisvoimistelijat ry harjoittelevat useissa eri kaupungin tiloissa. Syksyn 2020 alusta naisvoimistelijoilla on ollut mahdollisuus harjoitella myös Salibandyareenalla. Tämä järjestely sovittiin samassa yhteydessä, kun lautakunta päätti hankkia salibandyareenalle joustoalustan. Tarkoituksena on, että kaupunki hankkii voimistelijoiden käyttöön vuonna 2020 yhden voimistelumaton, joka sijoitetaan salibandyareenalle. Lisäksi hankitaan toinen matto vuonna 2021. Molemmat ovat voimistelijoiden ja Forssan Naisvoimistelijat ry:n käytössä.

 

Yhdenvartaisuuden lisäämisen kannalta olisi mahdollista, että

 

 1. kaupunki vuokraa itselleen ulkopuolisen voimistelukäyttöön

soveltuvan tilan ja ottaa sen yhdeksi omaksi liikuntatilakseen, jota jaetaan seuroille muiden tilojen jakamisen yhteydessä. Vuosittaiset lisäkustannukset olisivat merkittävät riippuen siitä, kuinka paljon käyttäjiltä peritään tilan käytöstä käyttömaksuja

 

 1. pyritään (neuvotellaan) samaan salibandyareenalta nykyistä

enemmän harjoitteluvuoroja Forssan Naisvoimistelijat ry:lle,

 

 1. kaupunki tukisi forssalaisia junioreja, jolloin forssalaisten kausimaksut olisivat muiden kuntien juniorien maksuja pienempiä (järjestelyä on käytetty jääurheilussa/Forssan jäähallissa).

 

 

Forssan Jalkapalloklubi ry

 

Forssan Jalkapalloklubi ry harjoittelee seuraavilla kaupungin kentillä: Kaupungin nurmikenttiä ovat urheilukenttä, Sortohaan kenttä ja Tölön jalkapallokentät, lisäksi FJK harjoittelee jäähallin vieressä olevalla viheriöllä. Näiden lisäksi Kuhalan koulun vieressä on Forssan Urheilukehitys ry:n omistama tekonurmi. Jalkapallon harrastajilla on mahdollisuus vuokrata kenttää harjoituksiin ja otteluihin. Kentän käyttö on vähentynyt ja se on niin vähäistä, että Urheilukehitys anoi kaupungilta tukea kentän kuluihin 2017. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta ei tukea myöntänyt.

 

Yhdenvartaisuuden lisäämisen kannalta olisi mahdollista, että

 

 1. kaupunki lunastaa itselleen tekonurmikentän ja ottaa sen yhdeksi

omaksi liikuntapaikakseen, jota jaetaan seuroille muiden tilojen jakamisen yhteydessä. Hankinta maksaisi useita satoja tuhansia euroja

 

 1. kaupunki varaa/ostaa vuoroja Eerikkilän urheiluopistosta

     jalkapallon harrastajille,

 

 1. kaupunki tukisi forssalaisia junioreja, jolloin forssalaisten

kenttämaksut olisivat muiden kuntien juniorien maksuja pienempiä (järjestelyä on käytetty jääurheilussa/Forssan jäähallissa).

 

Yleisesti voidaan todeta, että kaupunki on toimillaan pyrkinyt lisäämään tasa-arvoa myös niiden laijen osalta, jotka eivät harrasta laijiaan kaupungin tiloissa tai joiden harjoitteluolosuteet ovat muit heikommat. Merkittävä tasa-arvon lisääminen edellyttää määrärahoja. Tasa-arvon lisäämistä eri urheilulajien välillä olisi mahdollista rahoittaa

 

 1. lisäämällä kaupungin tiloissa olevien seurojen maksuja ja jakamalla tukea niille seuroille jotka eivät käytä kaupungin tiloja

 

 1. tai, että valtuusto osoittaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle lisää määrärahoja.

 

Liikuntatilojen käyttöön tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan ikäluokkien merkittävä pieneneminen. Harrastajia ja joukkueita on tulevaisuudessa merkittävästi vähemmän kuin tällä hetkellä. Massiivinen liikuntatilojen lisääminen ja hankkiminen ei tästä näkökulmasta ole järkevin vaihtoehto.

 

Urheilulajien yhdenvertaisuuden parantamiseksi on tärkeää, että nykyisiä yhteistyömuotoja jatketaan niiden seurojen kanssa, jotka eivät harjoittele kaupungin tiloissa. Lisäksi toteutetaan ne aiemmin kuvatut harjoitteluolosuhteista parantavat toimenpiteet, jotka ovat jo käynnissä. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta voi lisäksi valmistella Forssan Suupparit ry:n, Forssan naisvoimistelija ry:n  ja Forssan jalkapalloklubi ry:n forssalaisten juniorien harjoitusmaksujen tukemista tai harjoitteluolosuhteiden edelleen parantamista koskevan esityksen ja kustannusarvion sekä lisätalousarvioesityksen, joka tuodaan alkuvuodesta 2021 valtuuston päätettäväksi.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Käsittely Puheenjohtaja Vesa Niininen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ja puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Lotta Saarenmaa.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

YLA 24.02.2021 § 25 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta merkitsee sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan  päätöksen tiedoksi ja yhtyy sen näkemykseen.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KH 15.03.2021 § 72 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevat sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan  päätökset selostuksineen tiedoksi sekä toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.    

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

KV 12.04.2021 § 39 

 

Kaupunginhallitus:

 

Päätösehdotus Valtuusto merkitsee edellä olevat sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan päätökset selostuksineen tiedoksi sekä toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. 

 

Käsittely  Keskustelun kuluessa valtuutettu Sanni Grahn-Laasonen ehdotti, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Valtuutetut Sirkka-Liisa Ilvonen, Janne Vuorenmaa ja Lotta Saarenmaa kannattivat Grahn-Laasosen ehdotusta.

 

Päätettyään asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamista koskeneen keskustelun puheenjohtaja totesi valtuuston joutuvan äänestämään valtuutettu Sanni Grahn-Laasosen ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisen eli Grahn-Laasosen ehdotuksen hyväksymisen kannalla oli 29 päätöksentekijää. Asian tässä kokouksessa käsittelemisen eli Grahn-Laasosen ehdotuksen hylkäämisen kannalla oli 11 päätöksentekijää. Kolme päätöksentekijää pidättyi äänestyksestä. Äänestys ilmenee tuloksineen äänestyslistasta, joka on liitteenä. Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 29 - 11 hyväksyneen Grahn-Laasosen ehdotuksen ja päättäneen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös Valtuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

KH 19.04.2021 § 122  

  

Valmistelija kaupunginsihteeri

 

Asian uudelleen valmistelussa riittänee tässä vaiheessa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan valmistelu, mutta yhdyskuntalautakunta voi täydentää valmistelua tarpeen mukaan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle tehtäväksi laatia valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa