Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginosayhdistysten ja kylätoimikuntien vuoden 2021 toiminnan tukeminen painatuskeskuksen palveluin

 

218/02.05.01.00/2021

 

KH 19.04.2021 § 119  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

 Kaupungissa toimivia kaupunginosa- ja asukasyhdistyksiä sekä ky­­toi­mi­kun­tia on jo pitkään avustettu niin, että ne ovat saaneet käyt­tää kaupungin painatuskeskuksen palveluja kaupunginhallituksen vah­vis­ta­maan euromäärään saakka. Painatuskeskus on hoitanut käy­tän­nön järjestelyt.

 

 Palvelu on pääosin yhdistysten tiedotteiden kopiointia. Tiedotteet kos­ke­vat asuntoalueiden siivoustalkoita yms. toimintaa.

 

 Kylätoimikunnat ja kaupunginosayhdistykset aktivoivat asukkaita huo­leh­ti­maan asuinympäristönsä viihtyisyydestä ja vir­kis­tys­toi­min­nas­ta. Toimikuntien ja yhdistysten asukkaiden hyväksi tekemä työ on omaehtoista toi­min­taa, joka edistää lähiympäristöstä huo­leh­ti­mis­ta ja yhteisöllisyyttä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginosayhdistysten ja kylätoimikuntien saavan edelleen vuonna 2021 käyttää painatus-keskuksen palveluja yhteensä enintään 1.200 euron arvosta ja kus-tannusten maksamisen kaupunginhallituksen määrärahoista.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa