Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Matkailun koordinointi- ja neuvontapalveluja koskeva vuoden 2021 sopimus

 

354/02.09.00/2020

 

KH 19.04.2021 § 116  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupunki ja seu­dun kun­nat ovat vuodesta 2015 alkaen sopineet kaupungin jär­jes­­vän kun­tien mat­kai­luneuvon­nan. Vuodeksi 2021 laadittu sopimus on liitteenä. Palvelusta huolehtii kaupungin omistaman Forssan Seudun Ke­hit­­mis­kes­kus Oy:n palveluksessa oleva matkailusihteeri Mari No­ro­mies-Wahl.

 

Sopimuksen mukaan etukäteen sovitut kaupungin ja kun­tien kokonaiskustannukset ovat 80.000 eu­roa. Summa on ollut sama vuo­des­ta 2015. Ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set jaetaan kaupungin ja kuntien kes­ken vuo­den­vaih­teen 2020 - 2021 asukaslukujen mukaisessa suh­tees­sa. Jos mat­kai­lu­neu­von­nas­ta sopimusvuonna ai­heu­tu­neet todelliset kustannukset ovat osapuolten yhteisesti so­pi­mien toimenpiteiden seurauksena etukäteen so­vit­tua yh­teis­kor­vaus­ta suuremmat, osapuolet maksavat yli me­ne­vät kustannukset asu­kas­lu­ku­jensa suhteessa. Kaupunki hyvittää kun­nil­le erotuksen, jos to­teu­tu­neet vuosikustannukset ovat ennalta so­vit­tu­ja pienemmät.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan sopimuksen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa