Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Koulunkäynninohjaajien vakinaisten toimien perustaminen ja täyttäminen

 

96/01.01.00/2021

 

KH 29.03.2021 § 88  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen ehdottaa 20 työsuhteisen koulunkäynninohjaajan vakinaisen toimen perustamista sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialalle.

 

Hallintosäännön 38 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan virkaa lukuun ottamatta vakinaisen viran ja toimen (vakanssin) perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virka- ja työnimikkeen muuttamisesta.

 

Perustettaviksi ehdotettavat koulunkäynninohjaajan vakanssit on tarkoitettu perusopetuksen kouluihin ja erityisesti Tölön erityiskoulun tarpeisiin. Kaupungin palveluksessa olevista määräaikaisista koulunkäynninohjaajista suurin osa työskentelee Tölön koulussa. Tehtävien hoitamiseen on määräraha vuoden 2021 talousarviossa. Ohjaajat tarvitaan nykyisten oppilaiden avustamiseen.

 

Koulunkäynninohjaajan vakinaiset vakanssit on tarkoitus perustaa osa-aikaisina (30 h/vko) ja osavuotisina kuten muidenkin  palveluksessa olevien vakinaisten ohjaajien vakanssit siten, että koulujen kesälomien aikana palvelussuhde on keskeytetty ja että työntekijä saa tuolta ajalta työttömyyskorvausta. Osavuotisuudesta ja kesäkeskeytyksestä tehdään merkintä työsopimukseen, jolloin työntekijän oikeus työttömyysetuuteen koulujen kesäkeskeytyksen ajalta on varmistettu. Tällä tavoin vältytään muutoin jokavuotiselta lomautusmenettelyltä.

 

Koulunkäynninohjaajan tehtävät on tarkoitus täyttää sisäis hakumenettelyä käyttäen. Sisäinen hakuilmoitus lähetetään peruskouluihin ja kaupungin sisäiseen intranettiin. Tehtäviin halukkaat tekevät hakemukset sähköiseen rekrytointijärjestelmään. Kelpoisuusvaatimuksena koulunkäynnin ohjaajan toimeen on tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto ja riittävän hyvä kokemus ammattialan tehtävistä.

 

Soveltuvia tutkintoja ovat mm. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), jonka voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös koulunkäynnin ohjaajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto.

 

Hallintosäännön 42 §:n 4 momentin perusteella valintapäätöksen tekee sivistysjohtaja. Valintamenettelyssä otetaan huomioon mm. tehtävään soveltuva työkokemus, kelpoisuusvaatimukset, mahdolliset määräaikaisten työsopimusten ketjutukset samassa tehtävässä ja niiden pituus sekä työssä osoitettu soveltuvuus tehtävään.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. perustaa 1.4.2021 alkaen 20 vakinaista koulunkäynninohjaajan osa-aikaista 30 h/vko ja osavuotista työsuhteista tointa, joiden ensimmäinen sijoituspaikka on sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan perusopetuksen palvelualue ja kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikois-ammattitutkinto ja riittävän hyvä kokemus ammattialan tehtävistä

2. myöntää luvan toimien vakinaista täyttämistä varten

3. toteaa rekrytoinnissa käytettävän sisäistä hakumenettelyä, jotta saadaan kaupungin palveluksessa olevat ko. tehtävään kelpoiset ja halukkaat määräaikaiset koulunkäynninohjaajat rekrytoiduiksi vakinaisiin koulunkäynninohjaajan tehtäviin.

 

Käsittely Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa