Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin tytäryhtiöille annettava huoneenvuokrasopimuksia koskeva suositus

 

165/02.06.02/2020

 

KH 29.03.2021 § 84  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupunki on vuokranantajana pyydettäessä arvioinut, onko sen liiketilan vuokra koronaviruksen aiheuttaman vuokralaisen liiketoiminnan rajoituksen vuoksi perusteltua jättää perimättä kokonaan tai osittain. Kaupunki on harkitsemissaan tapauksissa esille tulleiden seikkojen perusteella päätynyt huoneenvuokran osittaiseen perimättä jättämiseen päätöksissä selostetuin perustein.     

 

Kaupungin on perusteltua suositella tytäryhtiöidensä ottavan harkinnassaan soveltuvin osin huomioon kaupungin linjaukset.  Harkintaan perustuvat joustot voivat helpottaa ahdinkoon joutuneiden sopimuskumppaneiden tilannetta. Tavoitteena on turvata kaupungin elinvoimainen toimintaympäristö pitkällä ajalla sekä välttää työpaikkojen pysyvät menetykset.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunki suosittelee edellä mainituin syin tytäryhtiöilleen, että ne noudattaisivat soveltuvin osin kaupungin vuokranantajana tekemiä huoneenvuokran mahdollista perimättä jättämistä koskevia linjauksia. 

 

Käsittely Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola ja jäsen Jaana Lähteenkorva sekä valtuuston toinen varapuheenjohtaja Arto Heino ilmoittivat olevansa Forssan Yrityskehitys Oy:n hallituksen jäseninä esteellisiä ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. He olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsen Ritva Aho osallistui Lepolan tilalla kokoukseen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jouko Haonperä toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa