Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Seutukirjastoa koskeviin sopimusneuvotteluihin nimettävät kaupungin edustajat

 

258/00.04.00/2020

 

 

 

 

 

KH 15.03.2021 § 67 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja

 

Louna-kirjastot eli Forssan kaupunginkirjasto sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot ovat saaneet Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeeseen 44.500 euroa valtionavustusta. Hankkeessa selvitetään, mitä hallintomallia ja palvelurakennetta käyttäen kirjastopalveluja voitaisiin jatkossa toteuttaa seudullisesti.

 

Hanke kestää 1.4.2020 - 31.12.2021. Hanketta varten on perustettu kirjastojen henkilöstöstä projektiryhmä. Lisäksi on valittu ohjausryhmä, johon kuuluvat projektiryhmän jäsenten lisäksi kaupungin ja kuntien johtajat.

 

Ohjausryhmä on selvityksen perusteella päättänyt esittää, että seutukirjasto perustettaisiin vastuukuntamallia käyttäen. Kuntalain 8 §:n 1 momentin mukaan kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa tällöin järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen ja määrän sekä laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta ja tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Seudun kirjastopalveluiden järjestämisvastuu siirtyisi ohjausryhmän esityksen mukaisesti yhdelle sopijakunnista. Kukin sopijakunta vastaisi kirjastopalveluittensa rahoituksesta erikseen sovittavin kustannusten jakoperustein.

 

Seutukirjastolle perustettaisiin seudullinen johtokunta, johon kuuluisivat jokaisen sopijakunnan edustajat. Johtokunnan tehtävät määriteltäisiin vastuukunnan hallintosäännössä.

 

Edellä selostettu toimintatapa on selvityksessä osoittautunut hallinnollisesti keveimmäksi ratkaisuksi. Malli tukee Louna-kirjastojen tavoitteellista kehittämistä muuttuvissa olosuhteissa. Se mahdollistaisi henkilöstön liikkumisen ja asiantuntijuuden hyödyntämisen kuntarajojen yli, yhteisen aineiston hankinnan ja kokoelmapolitiikan sekä jossain määrin myös päällekkäisten työtehtävien vähentämisen. Näiden muutosten avulla pyritään hillitsemään kirjastopalveluiden kustannusten kasvua seudullisesti sekä ehkäisemään palveluiden heikkenemistä.

 

Louna-kirjastot ovat tehneet yhteistyötä ilman sopimusta kuntien yhtäpitävin päätöksin 1980-luvulta saakka. Yhteistyössä on saavutettu merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Tällä hetkellä seudun kuntien panostus yhdessä tuotettuihin kirjastopalveluihin on epätasapainossa. Se tarkoittaa, että osa kunnista tuottaa palveluita toisille ilman korvausta. Esityksen mukaan vastuukuntamallin mukaisesti toimiva seutukirjasto korvaisi vanhan yhteistyömallin.

 

Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeen ohjausryhmä pyytää Forssan kaupunkia sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntia nimeämään edustajansa seutukirjaston sopimusneuvotteluihin.

 

Kokouksessa 14.12.2020 valtuusto hyväksyi kaupungin osallistuvan seutukirjaston perustamista koskeviin sopimusneuvotteluihin ja edellytti kaupungin toimivan perustettavan seutukirjaston vastuukuntana. Seudun kunnat ovat myös päättäneet osallistua neuvotteluihin.

 

Kaupungin edustajat ottavat neuvotteluissa valtuuston päätökseen sisältyvän edellytyksen eli neuvotteluja varten annetun toimiohjeen huomioon.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien seutukirjastoa koskeviin sopimusneuvotteluihin kaupungin edustajiksi kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläisen, sivistysjohtaja Jarmo Pynnösen sekä luottamushenkilön.

 

Päätös Kaupunginhallitus pani asian pöydälle lisäharkintaa varten. 

 

 

 

 

KH 29.03.2021 § 101  

  

Valmistelija Sivistysjohtaja

 

Kaupunginhallitukselle tehtävä päätösehdotus on ennallaan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien seutukirjastoa koskeviin sopimusneuvotteluihin kaupungin edustajiksi kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläisen, sivistysjohtaja Jarmo Pynnösen sekä luottamushenkilön 

Päätös Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus nimesi sopimusneuvotteluihin kaupungin edustajiksi kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläisen, sivistysjohtaja Jarmo Pynnösen sekä kaksi luottamushenkilöä. Luottamushenkilöiksi kaupunginhallitus nimesi sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenet Lotta Saarenmaan ja Pasi Vikmanin.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa