Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Helmikuun kk-raportti 2021

 

Helmikuun kuukausiraportti

 

210/02.02.01/2021

 

KH 29.03.2021 § 100  

  

Valmistelija Talousjohtaja

 

 Raportointi muuttuu

 

 Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin ta­lou­den kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mah­dol­lis­ta. Myös lautakunnissa ja johtokunnassa seurataan ta­lou­den kehittymistä kuukausittain.  

 

 Kuukausiraportointia ja osavuosikatsauksia ollaan parhaillaan kehittämässä  hyödyntäen uusia  työkaluja SBI ja LATO. Parhaillaan on menossa  Sarastia Power Bi (SBI)raportoinnin käyttöönottoprojekti. Eli SBI:stä saadaan jatkossa visuaalista tietoa sekä taloudesta että henkilöstöstä. Tämä korvaa aikaisemman Kuntari-raportoinnin, jonka käyttö loppui vuoden 2020 lopussa.Tämä helmikuun kuukausiraportti sisältää vain tuloslaskelman, jatkossa sisältö laajenee SBIn käyttöönoton tapahduttua.  

 

  Strategian tavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden seurantaa ja raportointia varten on alkuvuonna 2020 hankittu työkalu: LATO Strategy Tool SaaS-palveluna. Ensimmäinen uusimuotoinen tavoitteiden toteumaraportointi toteutettiin elokuun 2020 osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

 Kuukausiraportoinnista tehdään aina oma pykälä lautakunnan/johtokunnan listalle. Esittelytekstiin/päätökseen on merkittävä lyhyesti tilanne ja oleelliset poikkeamat. Kuukausiraportointi voidaan toteuttaa  siten, että tilanne esitetään suoraan SBI ja LATO sovellutuksista kokouksessa. Myös kirjallinen raportti PDF-muodossa on edelleen mahdollinen. Raportti tulee silloin pöytäkirjan liitteeksi.

 

 Osavuosikatsauksissa   siirrytään neljännesvuosiraportointiin. Aikaisemmin osavuosikatsaukset laadittu huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista.  Tämä liittyy uuteen kuntien raportointivelvoitteeseen, joka tulee kuntatietouudistuksen myötä voimaan vuoden 2021 alusta lukien.             

 

 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen uusimuotoinen automaattinen raportointi (KUTI) alkoi vuoden 2021 alusta.  Raportointi valtiokonttorille tapahtuu seuraavasti: maaliskuu neljännesvuosiraportti 30.4.2021 mennessä, kesäkuu puolivuotisraportti 15.8.20201 mennessä ja syyskuu neljännesvuosiraportti 31.10.2021 mennessä.

 

 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 10.11.2020 antanut uuden yleisohjeen: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain eli maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.

 

 Osavuosikatsaukset viedään erillisenä asiakirjana valtuustolle tiedoksi. Konserniraportointi on keskeinen osa osavuosikatsauksia.

 Ensimmäisen kerran uusimuotoinen osavuosikatsaus laaditaan maaliskuun lopun tilanteesta. 

 

 Helmikuun toteutuminen

 

 Verotuloja tilitettiin kaupungille  helmikuun loppuun mennessä 12,7 miljoonaa euroa, jossa on muutosta  edellisvuoden vastaavaan aikaan 11 %. Kunnallisveroa kertyi, 10,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 2,3 %. Yhteisöveron kertymä oli 1,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja kertyi 0,5 miljoonaa euroa. Kummassakin muutokset ovat suuria edellisvuoteen verrattuna, johtuen mm. jaksotusmuutoksista.  

 

 Alkuvuoden yhteisöverot ovat olleet koko maassa ennustettua paremmassa kasvussa. Syy löytyy pääosin verovuoden 2020 lisäennakoissa. Maksamalla lisäennakkoa yritykset välttävät jäännösveroja ja sille laskettavan koron määrää. Helmikuun tilityksissä nämä kasvoivat reippaasti ja kunnille tämä näkyi pääosin määräaikaisesti korotetun jako-osuuden takia erittäin vahvana kasvuna.Yhteisöveron ennakkoverot kasvoivat myös mukavasti helmikuussa, kunnissa reilu 24 miljoonaa (+14 %) enemmän verrattuna viime vuoden helmikuuhun. Kuntien hyvä kehitys selittyy määräaikaisesti korotetulla kuntien  jako-osuudella. Myös kuntakohtaiset jako-osuudet muuttuivat tammikuun alusta.

 

 Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuonna 2020  joustavaan valmistumiseen ja tilitysten jaksotus muuttui. Verovuoteen  2020 kohdistuvia kiinteistöveroja siirtyi noin 10 %  maksettavaksi vuoden 2021 puolella. Tammi- ja helmikuussa verovuoden 2020 kiinteistöveroja erääntyi koko maassa noin 207 miljoonaa euroa, mutta niitä kertyi yhteensä noin 190 miljoonaa euroa. Kaupungille kertyi tammi-helmikuussa verovuoteen 2020 ja aikaisempiin kohdistuvia kiinteistöveroja 0,5 miljoonaa euroa, edellisvuonna kertymä oli vastaavana aikana 0,05 miljoonaa euroa.  

 

 Toimintakulut olivat 20,7 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 3,7 miljoonaa euroa. Toimintakate oli 17 miljoonaa euroa eli toteumaprosentti oli 16,3 %. Tasaisen taulukon mukainen toteuma olisi 16,66 %.

 

  Henkilöstömäärä (ei sis vesihuoltoliikelaitosta)  helmikuun lopussa oli 688 ja edellisvuonna 715. HTV 1 oli tammi-helmikuussa 102,1 htv ja edellisvuonna vastaavana aikana 103,3 htv. Sairaspoissaolot olivat hiemman laskussa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun kuukausiraportin tiedoksi. 

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa