Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) järjestelyerän jakaminen 1.4.2021 alkaen

 

 

 

KH 29.03.2021 § 96  

  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö

 

 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) mu­kaan palkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan pal­kan­mak­su­kau­den alusta paikallisella järjestelyerällä, joka on 0,8 pro­sent­tia TTES:n palkkasummasta.

 

 Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, hen­ki­­koh­tais­ten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin.

 

 Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa ole­vas­sa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mu­kais­ten keskituntiansioiden summasta.

 

 Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neu­vot­te­le­vat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluista laa­di­taan pöytäkirja, josta käyvät ilmi osapuolten näkemykset mah­dol­li­si­ne perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työn­an­ta­ja päättää paikallisen jär­jes­te­ly­erän käytöstä tehtäväkohtaisten palk­ko­jen korotuksiin ja/tai hen­ki­­koh­tai­siin lisiin tai vastaaviin ko­ro­tuk­siin.

 

 Tuntipalkkaisen henkilöstön jaettava järjestelyerä on 5,19 €/tun­ti.

 

 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) jär­jes­te­ly­erää koskeva pääsopimuksen mukainen neuvottelu pi­det­tiin 2.3.2021. Järjestelyerän jakamisesta saavutettiin yksimielinen neu­vot­te­lu­tu­los.

 

 Työvalmennuskeskus Aktiivin osalta eräkorotus 0,13 €/tunti kohdennettiin palkkaryhmävälykseen ja sitä kautta työkuntoisuusprosenttia käyttäen perustuntipalkkoihin. Muiden kaupungin tuntipalkkaisten osalta erää kohdennettiin perustuntipalkkoihin siten, että korotus oli pääosin 0,05 tai 0,06 €/tunti. Kahdella korotus oli 0,13 €/tunti ja yhdellä 0,18 €/tunti. Erää kohdennettiin myös henkilökohtaisiin lisiin siten, että eräkorotus oli 0,05-0,11 €/tunti välillä. Kolmen liikuntatyöntekijän osalta ja heidän kanssaan sopien siirrettiin heidän henkilökohtaisesta lisästään 0,19 euroa perustuntipalkkaan 1.4.2021 alkaen, jolloin HKL-lisään jäljelle jäi 0,54 €/tunti.

 

 Vesihuoltoliikelaitoksen erää kohdennettiin perustuntipalkkoihin siten, että korotus on yhdelle 0,10 €/tunti, kolmelle 0,15 €/tunti ja yhdelle 0,23 €/tunti.

 

 Lisäksi esitetään vesihuoltoliikelaitoksen tuntipalkkaisen henkilöstön ammattinimikkeiden yhtenäistämistä siten, että kaikkien kuuden työntekijän ammattinimike on 1.4.2021 alkaen putkiasentaja.

 

 Neuvottelutuloksen mukainen yhteenveto ja neuvottelupöytäkirja järjestelyeräkorotuksista 1.4.2021 alkaen perustuntipalkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin, nimikemuutoksista ja kolmen työntekijän maksussa olevan henkilökohtaisen lisän eurojen siirtämisestä perustuntipalkkaan on luettavissa kokouksessa. Neuvottelutulos ylittää käytettävissä olevan järjestelyerän 0,22 euroa. Käytettävissä on ollut 5,19 €/tunti, ja käytettäväksi esitetään edellä mainituin tavoin 5,41 €/tunti.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) paikallisen järjestelyerän jakamisen yllä selostetun neuvottelutuloksen mukaisesti 1.4.2021 alkaen

2. yhdenmukaistaen vesihuoltoliikelaitoksen kuuden tuntipalkkaisen työntekijän ammattinimikkeet vahvistaa työntekijöiden nimikkeen putkiasentajaksi 1.4.2021 alkaen.

 

Käsittely Jäsen Tarja Rajahalme-Tahvanainen ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen ja vetäytyvänsä asian käsittelystä. Käsiteltävä asia koski hänen lähisukulaistaan. Hän oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Varajäsen Kirsi Laine-Mäki osallistui hänen tilallaan kokoukseen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa