Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kellarimäen vedenottamoalueella sijaitsevien huonokuntoisten rakennusten luovuttaminen Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry:lle

 

582/02.07.00.00/2020

 

 

 

 

 

VESIHLJK 10.12.2020 § 61 

 

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi

 

Forssan kaupunki on hankkinut Tammelan Portaan kylästä maa-alueen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen vedenhankintaa varten. Alueella on tehty vedenottotutkimuksia ja niiden perusteella on määritetty mm. kaksi vedenottokaivon paikkaa. Toinen kaivopaikoista on Kellarimäentien varrella sijaitsevan vanhan huonokuntoisen hirsirunkoisen asuinrakennuksen ja sen yhteydessä olevan, myös huonokuntoisen ja hirsi-/lautarakenteisen riihi/vaja-rakennuksen välissä. Rakennuksilla on etäisyyttä toisiinsa noin 15 metriä. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ole käyttöä rakennuksille ja ne tullaan poistamaan viimeistään vedenottamon rakentamisen yhteydessä. Vesihuoltoliikelaitos on pyytänyt rakennuksista Forssan kaupungin kiinteistöpäällikön mielipiteen ja hänen näkemyksensä on, että Forssan kaupungillakaan ei ole niille käyttöä ja niistä uhkaa aiheutua ainoastaan purkukuluja. Liitteenä kuvia rakennuksista.

 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry on ilmaissut olevansa kiinnostunut rakennuksista. Rakennuksista on osaavissa käsissä saatavissa nykyistä pienempiä rakennuksia ja/tai korvaushirsiä. Vesihuoltoliikelaitoksen intressinä on, että rakennukset puretaan ja siirretään pois ja, että purkaja siistii alueen.

 

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

 

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että
 
1. se päättää lahjoittaa rakennukset Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry:lle purettavaksi ja pois siirrettäväksi

2. se antaa kyläyhdistyksen päättää vapaasti ja vastata viime kädessä rakennusten purku- ja siirtotyöstä. Alue tulee siistiä purkutyön jälkeen

3. purku- ja siirtotöiden tulee olla tehtynä 31.5.2022 mennessä, tai tämä päätös lahjoittaa rakennukset raukeaa.

 

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

 

KH 15.03.2021 § 66  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupungin on perusteltua luovuttaa rakennukset yhdistyksen omistukseen rakennusten purkamisen ja poistamisen sekä alueen siistimisen vastineena. Työt on helpointa tehdä kesällä. Toimenpiteet ehdittäneen kuitenkin tehdä johtokunnan esittämässä aikataulussa.     

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry:n purkavan Kellarimäen vedenottamoalueella sijaitsevat rakennukset, vievän rakennukset pois alueelta ja siistivän alueen yllä olevassa vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan päätöksessä tarkoitetuin tavoin ja siinä mainitussa aikataulussa sekä kaupungin luovuttavan rakennukset yhdistyksen omistukseen rakennusten purkamisen ja poistamisen sekä alueen siistimisen vastineena. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa