Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Ratasmäen alueella sijaitsevan yritystontin vuokraus koetoimintaa varten

 

98/10.00.01.00/2021

 

KH 15.03.2021 § 65  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti, tekninen johtaja ja kaupunginsihteeri

 

 Kaupungingeodeetti on 8.2.2021 (8 §) varannut Pikkumuolaan kaupunginosassa Ratasmäen alueella sijaitsevan tontin 61-13-582-1 Ecofinity Oy:lle vuoden 2021 loppuun saakka. Ecofinity on pyytänyt saada vuokrata varaamastaan tontista pinta-alaltaan noin 65.000 neliömetrin  eli 6,5 hehtaarin suuruisen määräalan kahdeksi vuodeksi koetoimintaa varten. Lisäksi tonttiin on pyydetty ns. vuokralaisen osto-optiota. Yhtiön on tarkoitus ostaa tontti omakseen, mikäli koetoiminta onnistuu suunnitellulla tavalla.

 

 Tontti on 30.3.2015 voimaan tulleen Ratasmäki-asemakaavan sekä 3.2.2016 hyväksytyn tonttijaon mukainen rekisteritontti 61-13-582-1. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 25.2.2021. Tontin pinta-ala on 171.662 neliömetriä. Se on asemakaavassa osoitettu osaksi teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-6). Tontti on rakentamaton.

 

 Teknisen ja ympäristötoimen toimiala on valmistellut ehdotuksen vuokrasopimukseksi osto-optiolla. Vuokraukseen sisältyy myös ns. vakuusmenettely sen varmistamiseksi, että vuokrasuhteen päättyessä, jos vuokralainen ei käytä osto-optiotaan tonttiin, tontin ennallistaminen vuokralaisen taholta saadaan varmistettua. Vuokrasopimuksen liitteeksi otetaan lisäksi erillisenä asiakirjana Infrapalveluiden laatima ohjeistus koetoimintaan liittyvien maanrakennustöiden suorittamisesta alkutöistä maisemointiin.

 

 Osapuolet ovat neuvotelleet vakuuden määräksi 200.000 euroa. Teknisen ja ympäristötoimen toimialan näkemyksen mukaan kyseisen suuruisella vakuudella voidaan turvata kaupungin etu asiassa. Vakuusmenettelyä on kuvattu vuokrasopimuksessa.

 

 Tontin vuosivuokra on 11.700 euroa. Indeksiehtoa ei ole tarpeen soveltaa vuokrasuhteen lyhyestä kahden vuoden kestosta johtuen. Vuosivuokra, joka yritystonteilla on 8 % myyntihinnasta, määräytyy 5.2.2016 valmistuneen Ramboll Oy:n laatiman arviokirjan mukaisesta kauppahinnasta 5,00 euroa/k-m2. Tontin laskennalliseksi myyntihinnaksi saadaan siten 386.240 euroa vuoden 2021 hintatasossa. Hinta täyttää kuntalain 130 §:ssä tarkoitetun markkinaehtoisuuden vaatimuksen.

 

 Maanvuokrasopimus liitteineen ja kohteen sijainnin osoittava kartta ovat liitteenä.

 

 Kaupunginhallitus voi hallintosäännön 26 §:n ja kaupunginvaltuuston pää­tök­sen 14.12.2020 (105 §) nojalla hyväksyä vuokrasopimuksen.

 

 Lisätietojen antaja: kaupungingeodeetti Aki Härmä, p. 03 4141 5330, aki.harma(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan täsmentämään vuokrasopimukseen vuokra-ajan ja vuokran määrän sekä tarvittaessa hyväksymään vuokrasopimukseen mahdollisia teknisluontoisia, merkitykseltään vähäisiä korjauksia.

Lisäksi kaupunginhallitus määrää tämän vuokrauspäätöksen olemaan voimassa viisi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja raukeamaan sen jälkeen ilman erillistä päätöstä, ellei vuokrasopimusta ole siihen mennessä allekirjoitettu.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa